Farlig förbindelse: Barn och mobilstrålning

Farlig förbindelse: Barn och mobilstrålning

En studie över hur barn påverkas av mobilstrålning har nyligen publicerats och ledande internationell press har skrivit om det, exempelvis CNN och Business Week. Däremot har det varit helt tyst i svenska medier om de alarmerande resultaten: De barn vars mammor som använt mobilen mest under graviditeten och sedan låtit barnen exponeras mest upp till 7 år för mobilstrålning, har också mest beteendestörningar.

En av forskarna som deltagit i studien är Leeka Kheifets, expert åt SSM mellan 2002 och 2009, medlem i ICNIRP och under många år betald av elindustrins organisation EPRI. Till CNN tonar hon i ICNIRP:sk anda ner betydelsen av sina  riskresultat :

– Detta är vikiga fynd, men vi befinner oss bara i början av att lära oss om möjliga effekter av mobiltelefoner.

Detta är häpnadsväckande uttalande för att komma från just Leeka Kheifets. I rapport efter rapport, för såväl SSM som WHO och ICNIRP, har hon tillsammans med de övriga i den ICNIRP-kartell hon ingår i, gått igenom stora mängder av forskningsresultat som visat en pyttipanna av effekter av såväl mobilstrålning som lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Hon har år efter år avfärdat alla risker och tillsammans med Repacholi, Ahlbom och Feychting mfl, försäkrat allmänhet och beslutsfattare att ICNIRP:s höga gränsvärden skyddar allmänhet och barn med god marginal. Men gränsvärdet skyddar enbart mot effekter av mycket kort tids exponering och utesluter effekter av långtidsexponering.

Strålsäkerhetsmyndigheten och det av industrin infiltrerade WHO har därpå försäkrat allmänhet och beslutsfattare att gränsvärdet bygger på omfattande forskning och att vi varit usatta för samma strålning i ”mer än 50 år utan att några skadliga effekter har kunnat iakttas, varken på människor, djur eller växtlighet”. Ställt i relation till myndighetens expert som ”just börjat lära sig” blir påståendet bisarrt.

Än mer bisarrt blir Kheifts och myndigheternas påståenden när de jämförs med vad de ryska experterna i Ryska Strålskyddskommissionen konstaterat sedan lång tid: Barn som exponeras för strålningen löper höga hälsorisker. På kort sikt löper barnen enligt de ryska experterna risk för bland annat de symtom som Kheifets nu sett i sin studie, men även inlärningsproblem, sömnproblem mm. Strålingen pverkar det centrala nervsystemet, tankeförmåga och beteende, skriver de ryska experterna.

På längre sikt ökar risken för cancer och Alzheimers. De ryska experterna avråder sedan flera år barn och ungdomar under 18 år från att använda mobiltelefoner.

De ryska experternas rekommendationer bygger på omfattande forskning som sedan 60- och 70-talet konstaterat att längre tids exponering för mikrovågor leder till en symtombild som sammanfattas i mikrovågssyndromet.

En fråga som kommer upp när det gäller våra industribetalda experter och industrinigande myndigheter är: ”When will they ever learn”?