Mobilstrålning stressar, försämrar vårt immunförsvar och skadar spermier

Upprepade gånger de senaste åren har forskare världen över visat att mobilstrålning är skadligt på många sätt, och kan orsaka en pyttipanna av sjukdomssymtom och skador vilket jag beskriver i boken Mobiltelefonins hälsorisker.

Indiska forskare har än en gång bekräftat detta i försök på möss, vilket The Hindu berättar om. Studierna vid Jawaharlal Nehru University, har bekräftat att mobilstrålning kan skada spermiers DNA och leda till minskat antal spermier vilket påverkar möjligheten att få barn. Samma sak såg australiensiska forskare 2009. Men inte nog med det:

De indiska forskarna bekräftade än en gång att mobilstrålning orsakar oxidativ stress genom att bilda fria radikaler: : “Human cells have their own set of antioxidant defence mechanisms to fight with free radical formation and to overcome the limit of damaging effects. Our studies have shown that microwave radiation may alter the level of antioxidant due to free radical formations.” sade Professor Behari till The Hindu och förklarade att bildandet av fria radikaler kan ligga bakom en lång rad sjukdomstillstånd: hjärtsjukdomar, cancer, Alzheimers, för tidigt åldrande, artrit. Elektromagnetiska fält ökar genom den oxidativa stressen risken för olika sjukdomar genom att försämra vårt naturliga immunförsvar. Särskilt oroväckande är bildandet av oxidativ stress i hjärnan.

Som du kan se av min forskningslistawww.monanilsson.se är de indiska forskarna långt ifrån ensamma om att ha visat att mobilstrålning skadar DNA, orskakar oxidativ stress och skadar spermier. Trots det fortsätter mobilindustrins lobbyister i samklang med myndigheterna och regeringen att hävda att man inte ”lyckats” upprepa studier som visat effekter, ”trots omfattande forskning”, alternativt man ”har aldrig kunnat påvisa några effekter under gränsvärdet”.

Enbart någon vecka tidigare lämnade den indiske professorn i elteknik Kumar sin rapport till det indiska kommunikationsdepartementet där han konstaterar att mobilmaster och mobiltelefoner utgör en hälsorisk och att strängare gränsvärden och regelverk bör införas. Han förespråkar också att telekomindustrin bör smaka sin egen medicin:

– ”Om människor från telekomindustrin anser att det inte finns några risker med mobilbasstationer, låt dem då stå 6 timmar en meter framför deras egen mobilsändare – är de villiga att ta den risken?”

Faktum är att ingen forskning hittills gjorts över hur människor som exponeras för mobilmaster i närheten av gränsvärdet (1-10 W/m2) mår efter några dagars exponering eller längre. Ändå påstår myndigheten SSM att gränsvärdet är satt med ”stor säkerhetsmarginal” och bygger på ”omfattande forskning”.

Det är obegripligt att det är möjligt att fortsätta sprida myten att inga risker och hälsoeffekter visats. Sagan om Kejsarens Nya Kläder verkar aldrig bli inaktuell, trots att det är lättare än någonsin tidigare att kontrollera fakta via internet och forskningsdatabaser.