Kärnkraftens och mobilindustrins experter får dominera mediautrymmet

Göteborgsposten skriver den 2 april om hur kärnkraftsindustrins experter fått dominera kommenteringen av den japanska kärnkraftskatastrofen under de senaste veckorna. Under veckan som gått har även rapporteringen om kärnkraftskatastrofen nästan helt upphört i Sverige, till skillnad från internationell press som fortlöpande rapporterar om den katastrof som sannolikt blir ännu värre än Tjernobyl. Det är förstås inte lyckat för industri och regering att oroa svenskarna för de katastrofala konsekvenserna av härdsmältor. Vi har ju i ett decennium intalats att det som nu händer i Japan inte kan hända och att tekniken är säker.

GP har granskat över 500 tidningsartiklar och en klar majoritet av experter, som i media enbart presenteras med titlar från KTH eller Chalmers, har klara band till kärnkraftsindustrin.

Tydliga paralleller kan dras till frågan om riskerna med mobiltelefonin: ett industrilojalt expertmonopol med stötande intressekonflikter presenteras enbart med sina professorstitlar från ansedda universitet och institut, oftast Karolinska Institutet, utan att allmänheten får kännedom om kopplingarna till mobilindustrin. Dessa experter, som också dominerar expertutredningar i ämnet,  ljuger allmänheten rakt i ansiktet och påstår att inga risker setts med mobiltelefonin. Se exempelvis Lena Hillert här. 4,14 in i programmet kan du höra henne ljuga om varför studier på mobiltumörer görs. Hillert påstår att det är allmänhetens oro som driver forskningen, medan det i själva verket var forskningsresultat som visade DNA-skador och fördubblad cancerförekomst bland möss på 90-talet och studier som visade att grannar till  radio/TV-master samt yrkesexpoenradeför mikrovågor hade ökad cancerförekomst, som triggade fram oro bland vetenskapsmän och hälsomyndigheter för att strålningen orsakade cancer. En halv minut senare forsätter Hillert sin ljugarmission i mobilindustrins tjänst: hon påstår oredigt att ”vi inte har några indikationer” på några andra effekter, trots att hon själv ett år tidigare tydligt visat – och därmed upprepat andra resultat som redan visat samma sak – att mobilstrålning stör sömnen och ger huvudvärk. Detta medger hennes forskarkollega i internationella intervjuer. Mobilstrålningen aktiverar hjärnans stressystem, konstaterar professor Bengt Arnetz.

Två andra experter i mobilindustrins tjänst som tillåtits dominera mediautrymmet är professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting. De har båda den delikata intressekonflikten som aldrig redovisas av att vara medlemmar i ICNIRP, som fastställt de skyhöga och föråldrade gränsvärden av oerhörd ekonomisk och strategisk betydelse för industrin. Här ljuger Feychting om Interphoneresultaten, ”hade det funnits en ökad risk hade vi upptäckt den” säger hon. Det var ju precis det som hon ”upptäckt”, men som hon trollade bort inför en okritisk journalistkår. Lyssna till vad Lloyd Morgan har att berätta om studien. Eller läs denna artikel.

Professor Ahlbom ljuger för sin del om vad vi vet från forskningen om riskerna här: ”ingenting i den här forskningen stärker farhågorna om att användning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer”. Med trollstav i sin hand, lyckas han därmed från sin monopolexpertpostition trolla bort exempelvis all denna forskning. Det behövs bara ett litet uttalande, ett enda svep….