PR-kriget om mobilens cancerrisker

Mobile phones and healthPR-kriget om mobilens cancerrisker har fått nytt liv efter IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” den 31 maj i år. Syftet är att minska skadan av IARC:s beslut för mobilindustrin, som befarar minskad omsättning, sänkta aktiekurser och skadeståndsprocesser i IARC-beslutets kölvatten, som exempel redan i Israel och USA. Ekonomiska analyser har redan för flera år sedan konstaterat att konsekvenserna för världsekonomin av ett erkännande om mobilens cancerrisker blir så stora att de inte ens går att beräkna.

Som motattack har den påstått oberoende men industrilojala ICNIRP-kartellen levererat tre rapporter, varav ett faktablad från WHO. ICNIRP-kartellen är en åsiktskartell som försvarar den gamla militära föreställningen att strålningen är harmlös så länge den inte värmer upp oss ( läs mer i Mobiltelefonins hälsorisker):

1. En analys av förekomsten av tumörer i den mest exponerade delen av hjärnan inom ramen för Interphone-studien, producerad av den nordisk/brittiska ICNIRP-domerade falangen av Interphone med bland andra Maria Feychting och Anders Ahlbom från KI. Analysen påstås visa att mobilen inte ökar risken för tumörer i denna del av hjärnan, men flera märkligheter tyder på att studien skruvats för att inte visa något:

a) analysen omfattar enbart 10 personer som använt mobilen i mer än 10 år

b) den högst exponerade gruppen hade enbart använt mobilen i 339 timmar eller mer. Det motsvarar mindre än en timma om dagen i 1 år eller mindre än en kvart om dagen i fyra år, att jämnföra med Interphone 2010 där en förhöjd risk  uppträdde först efter 1640 timmar eller drygt en timma om dagen i fyra år.

c) ingen analys av den högst exponerade gruppen med längst användningstid har gjorts

Interphones projektledare Elisabeth Cardis har å sin sida presenterat en mer trovärdig analys då hon till skillnad från ICNIRP-kartellen ansträngt sig för att titta på de grupper där man kan förvänta sig att först upptäcka risken: de mest exponerade. Hennes analys visar det motsatta:  mobilen ökar risken för hjärntumör i det mest exponerade området. Risken är förhöjd redan efter 7 år eller 15 minuter om dagen i tio år. Om dessa analyser kan du läsa mer om på Powerwatch.

2. En ICNIRP-rapport som ger mobilen grönt ljus,: ”osannolikt att mobilen orsakar cancer”, se  BBC och Express exempelvis. EMFFacts skriver en kommentar om denna ”kavalleri”-utryckning till mobilindustrins försvar

3. Ett ”faktablad” från WHO (som vägrar berätta who wrote it) som meddelar att mobilen inte ökar risken för cancer samt citat: ”To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use”. Den som läst boken Mobiltelefonins hälsorisker vet emellertid att de som styr WHO:s arbete med mobilriskerna är ICNIRP-kartellen, dvs samm avsändare som punkt 1 och 2 ovan och de ger samma budskap som mobilindustrin.

Professorerna Devra Davis och Ronald Herberman, två auktoriteter inom cancerepidemiologi i USA, räknar upp en rad myter om IARC-beslutet som effektivt nu sprids för att minska skadan för mobilindustrin av IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som cancerframkallande. Bland dem återfinns myten som även upprepats spritts av vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén och Anders Ahlbom & Maria Feychting från ICNIRP/KI: ”Det finns ingen mekanism som kan förklara hur mobilen skulle kunna orsaka cancer”.

Herberman och Davis konstaterar att påståendet är avsett att vilseleda allmänheten:

”This statement is intended to mislead the public.  It implies that science understands the underlying mechanisms through which cancer arises in all instances.  In the history of science, it often takes decades before a mechanism is understood.  We do not fully understand the biological mechanism through which tobacco causes lung cancer.  The data reviewed by the WHO was substantial enough to bring them to an almost unanimous decision regarding this classification of cell phone radiation as a possible cause of cancer.”

Professor Dariuz L. från finska Strålskyddsmyndigheten STUK, som deltog i mötet i Lyon då IARC klassade mobilen som cancerframkallande, beskriver bra PR-kriget om cancerriskerna efter IARC-mötet och hur mobilindustrin och dess lojala experter gör sitt bästa för att sprida tvivel om cancerriskerna enligt väl etalberade strategier beskrivna i Manufacturing doubt eller Bending Science):

”Industry tried to nullify the outcome of the IARC evaluation in different statements what causes confusion:

Michael Milligan from the Mobile Manufacturers Forum (MMF) said:

“…After reviewing the available scientific evidence, it is significant that IARC has concluded that RF electromagnetic fields are not a definite nor a probable human carcinogen…”

(http://www.mmfai.org/public/docs/eng/MMF_PR_310511_IARC.pdf)

(DL comment: it is a clear attempt to turn attention from what was achieved at the meeting by stating that the worst case  scenario did not happen.)

Jack Rowley from GSM Association (GSMA) said:

“…The IARC classification suggests that a hazard is possible but not likely…”

(http://www.gsmworld.com/newsroom/press-releases/2011/6261.htm)

(DL comment: reading this statement I wonder where from the “…not likely…” wording has come. There was nothing like this said in the IARC meeting and Jack knows it as well as I, since we both were there.)

Patrick Frostell from the Federation of Finnish Technology Industries (FFTI) said:

“…IARC’s classification is in line with the dominant interpretation of current research data, according to which radiofrequency electromagnetic fields are neither carcinogenic to humans nor probably carcinogenic to humans…”

(http://www.teknologiateollisuus.fi/en/news/announcements/2011-6/no-change-in-international-assessment-of-the-health-effects-of-mobile-phones)

(DL comment: similarly as MMF’s this statement is pointing that the worst case scenario did not materialize so – no problem at all)

Professor Dariuz L. ger därpå en lista av tidningsrubriker som speglar tvivlet som sprids i det pågående PR-kriget med enorma resurser i kulisserna var uppgift är att försvara ofantliga ekononomiska intressen:

Are mobiles a health risk? There’s no answer yet The Guardian – ‎Jun 3, 2011

Death by cellphone? Put the fear industry on hold Globe and Mail – ‎Jun 3, 2011‎

Do cellphones cause cancer? Unclear. But science proves they’re annoying. Washington Post – ‎Jun 3, 2011‎

The Cellphone Panic Wall Street Journal – ‎Jun 3, 2011‎

No, cell phones don’t cause cancer CNN – ‎Jun 2, 2011‎

Do Cell Phones Cause Cancer? 13 Other Possible Carcinogens Huffington Post – ‎Jun 2, 2011‎

Beware of your mobile phone, it can cause cancer: WHO International Business Times – ‎Jun 4, 2011‎

Cellphone hysteria, thanks to WHO New York Post – ‎Jun 4, 2011‎

Death by Cell Phone? Metropolitan News-Enterprise – ‎Jun 3, 2011‎ (Los Angeles)

Cellphone ban at schools urged Taipei Times – ‎Jun 3, 2011‎

Don’t panic over phone radiation JoongAng Daily – ‎Jun 3, 2011

Cellphones may cause cancer, but so what? CanadianBusiness.com (blog) – ‎Jun 2, 2011‎

Mobile Alert TIME –  ‎Jun 2, 2011‎

Editorial, 6/4: Don’t overreact on cell phones Lincoln Journal Star – ‎Jun 3, 2011‎

Hos den breda allmänheten som inte är insatt i de enorma resurser och belopp som ligger bakom olika utspel och tidningsrubriker om att mobilen inte orsakar cancer eller andra hälsoeffekter, sås effektivt tvivel om riskbilden. De tror att de lugnt kan fortsätta att använda mobilen eftersom ”experterna inte är överens”. Att det är lönsamt att så tvivel har PR-bolagen konstaterat efter omfattande undersökningar.