Fransk domstol: Mobilmasten är en hälsorisk

En domstol i Frankrike (Monpellier) har än en gång i ett beslut konstaterat att en mobilmast utgör en hälsorisk för de närboende. Detta är ett domstolsbeslut i en nu allt längre lista från Frankrike som konstaterar samma sak: Mobilmaster kan utgöra en allvarlig fara för de närboende och därför ska försiktighetsprincipen tillämpas och anläggningen förbjudas.

Den franska organisationen Next-up har samlat beslut från domstolar på denna länk. En prejudicerande dom från 2009 (Versailles-domen) konstaterade också att mobilmaster är en hälsorisk. En vetenskaplig sammanfattning av studier på hälsotillstånd runt mobilmaster stödjer domstolsbesluten i Frankrike: majoriteten av studier visar att de medför hälsorisker. Men trots att forskningsläget bevisligen är så, har allmänheten via svensk TV och press blivit matade med tvärtombudskapet att majoriteten av studier skulle visa att de inte är en hälsorisk:

De allra flesta tidigare studier pekar entydigt på att inte finns några cancerrisker med att bo nära mobilbasstationer”  (DN/TT)

Så är det i tvärtomlandet. Nyspråket har tagit över. Ordens betydelse vänds upp och ner för att passa starka marknadskrafter och för att inte oroa konsumenter så att de börjar minska sin konsumtion och protestera mot mobilbasstationen som installerats rakt över gatan. Minst blir flest och en risk blir ingen risk.

Den tyske läkaren Horst Eger har i flera studier konstaterat att mobilmaster ökar risken för cancer bland närboende och påverkar stresshormoner på lång sikt. Nivåer av en signalsubstans, fenyletylamin, kopplat till ADHD, sågs långsiktigt påverkat (halverat)  bland barn sedan de fått en  mobilmast som granne, efter så lång tid som 18 månader.

Det är dags att vända tillbaka. Att återge språket dess rätta betydelse. Att ställa krav på journalister och media att hålla sig till sanningen och granska fakta. Att ta tillbaka makten från det upp-och-nervända språkets, nyspråkets, PR-folk.