Mobilindustrin vill inte höra talas om att kunderna ska få enkel information

San Fransisco har retat gallfeber på mobilindustrin som nu stämmer staden. Vad är det som hänt?

Jo, staden har klubbat igenom ett lagförslag som ålägger mobilindustrin att vid försäljningsställena lägga ut enkel information om att mobilen sänder ut radiofrekvent strålning. Dessutom ges tips på enkla åtgärder för att minska strålningen ”för den som är orolig”  som att minska samtalstiden och antalet samtal. Informationsbroschyren innehåller även några korta ord om att barn är känsligare och att WHO klassat strålningen som cancerogen.

Mobilindustrin vill alltså inte att deras kunder ska få veta något alls, inte ens något mycket försiktigt skrivet. Kunderna får inte informeras och möjligen oroas eftersom det kan leda till sänkta intäkter. 

Kundernas oro är industrins oro.