Health Canada: Barn och ungdomar under 18 bör begränsa mobilanvändningen

Health Canada, Socialstyrelsens motsvarighet i Kanada, ger nu nya råd till konsumenterna om användning av mobiltelefoner:

– Barn under 18 bör begränsa användningen (eftersom barn är känsligare)

– Begränsa samtalstiden

– Använd SMS och hands-free

 De nya rekommendationerna är ett resultat av den senaste tidens forskningsresultat och IARC:s cancerklassning i maj av mobilstrålning (inklusive trådlösa telefoner, WiFi samt mobilmaster). Läs mer i Vancouver Sun, CBC

Fortfarande är barnen i Sverige – enligt fysikerna på SSM – till skillnad från barn i stort sett alla andra länder inte känsligare än vuxna.  SSM vägrar envist,  med större hänsyn tagen till mobillobbyns önskemål än de svenska barnen väl, att rekommendera barnen att minska samtalstiden. Visst är Sverige fantastiskt !