Brun vår

Under flera år har jag och många andra observerat att träd dör i antennriktningarna från mobilmaster och dessutom att träd dör i stor omfattning i städerna eller längs mycket hårt trafierade motorvägar där strålningen är som högst. I en TT-artikel publicerad i DN i går beskrivs att allt fler träd drabbas av olika sjukdomar.

Strålningen försämrar trädens, liksom alla varelsers, motståndskraft och gör dem försvarslösa eller mer mottagliga för allehanda sjukdomar. Undersökningar i laboratorier har konstaterat att växter, liksom människor och djur, stressas av mobilstrålning. Att elektromagnetiska fält och mikrovågor orsakar en stresseffekt på människor och djur har beskrivits ända sedan 1970-talet. Långvarig stress leder till sämre immunförsvar.

Utanför Karolinska Sjukhuset sågs effekterna på träden tydligt, liksom på många andra strålningstäta platser, vilket beskrevs i ett reportage 2009 i Miljömagasinet. När träden sedan dött fälls de oftast och då syns de döda träden inte längre.