Fel i DN om mobilrisker har blivit vardagsmat

I dag skriver DN i upprört tonläge om att ”en enda man” kan få mobiloperatörer att rikta om sina master i Mora kommun, för att skydda mannen mot symtom av strålningen.

DN påstår felaktigt att det ”saknas vetenskapligt stöd för att människor kan bli sjuka av strålning från mobilmaster”.

Påståendet är bevisligen fel efter som det som påstås saknas i själva verket finns. Se exempelvis denna sammanställning publicerad i en vetenskaplig tidskrift för ett år sedan, eller min artikel om tyske läkarn Horst Egers studie, som visade stresspåverkan av långtidsexponering av mobilmaster.

Inte heller nämner DN att Mora kommuns beslut är helt i linje med Europarådets resolution från maj 2011 som rekommenderar medlemsländerna, inklusive Sverige, att ”pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network”.

Det är mer fel än rätt i DN om mobilriskerna: för ett år sedan slog DN upp stort att Interphone-studien skulle ”slå hål på mobilmyten” att mobiler skulle kunna orsaka cancer. Ett år senare blev mobilstrålning cancerklassat av WHO just mot bakgrund av samma studie som ju visat en förhöjd risk för hjärntumörer.

I juli i år skrev DN felaktigt att studien om risk för barn och ungdomar skulle gett ”lugnande besked”. Studien indikerade tvärtom genomgående förhöjda risker för mobilanvändande barn, trots att studien manipulerats.

Listan på fel om mobilrisker kunde göras mycket längre, men DN verkar inte bry sig och alla felaktigheter som ur mobilindustrins synpunkt tvärtom är ”rättigheter” torde göra storannonsörerna i mobilbranschen särdeles belåtna och på gott spenderarhumör.

DN:s vetenskapsjournalist Karin Bojs, som skrev en ytterst felaktig kommentar om Inteprhone-studieresultaten 2010 som visade en förhöjd risk för hjärntumör för de som använt mobilen drygt en timma om dagen i fyra år eller en halvtimma om dagen i tio år  (”I dag verkar det ytterst osannolikt att mobilen orsakar cancer. Interphones resultat är – om inte hundraprocent övertygande – mycket entydiga”  DN 18 maj 2010: Strålning och cancer skrämmer; K. Bojs) är också nöjd. Hon applåderar DN:s nya felaktigheter.