DN rättar aldrig fel om mobiltelefoniriskerna

Nej, Nej, DN rättar aldrig fel. Kristoffer Örstadius journalist på DN fortsätter med samma enögda journalistik präglad av bristande empati för svårt drabbade människor. Felen i gårdagens artikel rättas inte. I stället printas nya fel ut och Örstadius vänder sig till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att bekräfta att gårdagens fel i stället skulle vara rätt. SSM som ju uppenbart ljugit (se Mobiltelefonins hälsorisker) om vad vi vet om riskerna i tio år.

Örstadius artikel om Moras beslut om att försöka skydda en elöverkänslig man (elingenjör) från svåra symtom avstrålningen innehöll felaktigheter. Inte heller nämnde DN att Moras beslut är helt i linje med Europarådets resolution från Maj 2011 och att strålning från mobiltelefoni är klassad som möjligen cancerframkallande, i samma klass som bly och DDT.

DN:s artikel i dag låter förstå att människor i dubbelblind-provokationsstudier inte kunde känna symtom av mobilstrålning. Det är återigen fel, vilket exempelvis åskådlggörs av den svenska studien som Expressen skrev om 2007.

Men räkna inte med att DN rättar fel.