Granskande journalistik i Italien får regering att agera

Italiens motsvarighet till Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta, Report på kanalen Rai, sände i söndags kväll ett timslångt granskande reportage om mobillobbyns inflytande över forskningen om mobiltelefoniriskerna. Programmet har lett till att regeringen lanserar informationskampanj om att barn enbart bör använda mobilen för viktiga samtal.

I programmet intervjuas Michael Repacholi som startade ICNIRP och är ansvarig för den propagandakampanj som han från WHO bedrev under 10 år för att marknadsföra ICNIRP:s gränsvärde worldwide, som du kan läsa om i Mobiltelefonins hälsorisker. I programmet deltar också Lennart Hardell och jag själv från Sverige.

Anders Ahlbom, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig för alla expertutredningar om mobiltelefonins hälsorisker i Sverige under 2000-talet och flera utredningar för EU samtidigt som hans bror var lobbyist för TeliaSonera, avböjde att bli intervjuad om händelserna runt IARC-utvärderingen. Men du kan se honom här i stället, när han förklarar för den kinesiska marknaden att Interphone (som visade ökad risk för hjärntumör) inte visade någon risk och åskådliggör ofarligheten genom att hålla mobilen mot huvudet.