Mobilstrålning påverkar stress- och könshormoner

Under våren skrev jag om den tyske läkaren Horst Egers undersökning som konstaterat att stresshormoner var påverkade bland grannar till en mobilmast. Studien undersökte hur nivåerna av stresshormoner och signalsubstanserna dopamin och fenyletylamin från urinprover förändrades under 18 månader.

 Nu har egyptiska forskare från National Research Centre i Kairo, presenterat resultat från en långtidsundersökning om hur olika hormoner förändras bland exponerade för mobilmaster och mobiltelefoner under så lång tid som sex år. Studien är den första i sitt slag i världen och visar en statistiskt säkerställd negativ påverkan på samtliga analyserade hormoner av långvarig exponering för mobilstrålning.

Studien omfattade 82 frivilliga mobiltelefonanvändare, samt 34 personer som bodde i närhet av mobilmaster. Båda grupperna ugjordes till hälften av unga deltagare mellan 14 och 22 år. Hormonnivåerna från blodprov tagna efter 1, 3 och 6 års exponering jämfördes med totalt 30 relativt oexponerade kontrollpersoners.

Resultaten av långtidsanalyserna visar att både den mobiltelefon- som mobilmastexponerade gruppen fick signifikant lägre halter av de stressrelaterade hormonerna ACTH och kortisol, särskilt i gruppen exponerade för mobilmaster. Dessutom sjönk halterna av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i båda de exponerade grupperna. Tonårsflickor och yngre kvinnor (14-22 år) fick signifikant sänkta halter av hormonet prolaktin, medan den steg för den äldre gruppen kvinnor. Könshormonet progesteron sjönk något mindre (ej signifikant) i båda åldersgrupperna. Det manliga könshormonet testosteron sjönk bland de exponerade pojkarna och männen.

Resultatenbekräftar tidigare resultat som visar att mobilstrålning¨är en stark stressor och påverkar de hormonproducerande körtlarna. Förändringarna av kvinnliga de könshormonerna kan leda till rubbad menstruationscykel och försämrad möjlighet att bli gravid.

Brist på testosteron leder bland annat till nedsatt sexuell lust (Aftonbladet skrev 2010 att problemet ökar), nedsatt fertilitet, men även ett lägre generellt välbefinnande.

De sänkta halterna av stresshormoner är identiska med de som ses efter långvarig stress. Binjurarna som producerar kortisol blir efter långvarig stress utmattade och förmår inte långsiktigt producera de förhöjda inledande nivåerna, som i stället sjunker. Långvarig stress är kopplade till utbrändhet, sömnproblem och depression.