Kraftig ökning av hjärntumörer i Danmark

Antalet fall av tumörer i centrala nervsystemet ökar krafigt i Danmark såväl bland män som bland kvinnor, enligt den senaste rapporten från Danska cancerregistret.

Bland män har antalet fall per 100 000 invånare ökat med 40%  sedan 2001 och bland kvinnor är ökningen 29% (åldersstandardiserat). I absoluta tal rör det sig om cirka 268 fler fall av hjärtnumörer per år bland män år 2010, jämfört med år 2001 och 227 fler fall bland kvinnor. Totalt 495 fler fall i absoluta tal.

I Sverige ses ingen liknande ökning och enligt den senaste svenska rapporten är trenden stabil. Antalet fall i Sverige är hälften så många per 100 000 invånare jämfört med Danmark.

Jag har tidigare skrivit att den svenska statistiken över hjärntumörer har dokumenterade och kända brister. Ändå läggs den svenska trenden fram som argument för att inga risker finns av mobiltelefonanvändning, inte bara av Strålsäkerhetsmyndigheten och de svenska experterna Maria Feychting och Anders Ahlbom, utan även internationellt.

Under EU-kommissionens konferens om frågan i november visades den svenska trendkurvan glatt upp minst 3 gånger av experter knutna till ICNIRP. I den danska ”världens största mobilstudie” som exkluderade de 200 000 som använde mobilen mest och förpassade dem till den ”oexponerade kontrollgruppen”, visar också den svenska kurvan som ett trumfkort, liksom man gjorde i barn-hjärntumörstudien.