Professor kräver att mobilstudie dras tillbaka

Dariusz Leszczynski är professor vid finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK och har forskat i många är om mobiltelefonins risker. I Washington Times kräver han nu att den danska kohortundersökningen omrisk för hjärntumör av mobilen, dras tillbaka på grund av de allvarliga bristerna som leder till att den inte säger något alls om risker med mobilen. I oktober berättade SVT, SR och TT okritiskt att undersökningen visade att mobilen inte ökade risken för hjärntumör.

Undersökningen är inledningsvis finansierad av mobilindustrin och den amerikanska konsultfirman IEI. Tdigare versioner  har redan publicerats flera gånger, bland annat 2006. Då berättade George Carlo  att studien är designad för att inte visa risker och används i PR-syfte. Carlo ledde den amerikanska mobilindustrins forskningsprojekt på 90-talet och skrev boken Cell phones – invizible hazards in the wireless age. Jag skrev om studien redan i Mobiltelefonins hälsorisker. Microwave News skrev en intressant artikel om fifflet med undersökningen i oktober.

Varför bör den danska studien ogiltigförklaras? Jo för att alla som har lärt sig något om epidemiologi vet att man inte kan lägga den mest exponerade gruppen i den som ska vara ”oexponerad”. Det leder till att en eventuellt ökad risk inte synliggörs, risken kan till och med minska. Den aktuella undersökningsmetoden går ut på att man jämför förekomsten av sjukdom i en grupp exponerad för den aktuella faktorn (exvis rökning) med förekomsten av sjukdomen i en oexponerad grupp (icke-rökare), så kallad jämförelsegrupp.

I den danska undersökningen har man blandat ihop korten. Det är som att spela falskt: Man har lagt den mest exponerade gruppen (företagsanvändarna) i den grupp som skulle vara oexponerad. Undersökningen baseras på uppgifter om innehav av mobilabonnemang under perioden 1983-1995 då det var mycket dyrt att tala i mobilen. Därför var de absolut största användarna företagsanvändarna. I Sverige visar statistik från PTS att företagsabbonemang , så sent som 2000-2002, använde mobilen FEM GÅNGER SÅ MYCKET som privatabonnemangen. Skillnaden kan ha varit ännu större tio år tidigare. Det kan vara en förklaring till att de tidigare versionerna av studien redovisat att innehav av mobilabonnemang MINSKADE RISKEN  för hjärntumör med över 30%. Vem tror på det?

Även alla som började använda mobilen efter 1995 är betraktade som ”oexponerade” och har förpassats till jämförelsegruppen, liksom de som använt trådlösa telefoner. De senare utsätts för samma strålning som en mobil och de hör också till kategorin storanvändare, eftersom telefonen kopplas till det fasta telefonabonnemanget som för 10-20 år sedan var långt billigare att använda än mobilen. Ändå förvandlades de liksom företagsanvändarna  till ”oexponerade”.

Alla dessa brister är väl kända bland epidemiologer. Ändå lovordar de svenska experterna och professorerna i epidemilogi Maria Feychting och Anders Ahlbom undersökningen. I en ledare skriver de att resultaten är ”betryggande” och undviker de att nämna de allvarligaste – och av dem välkända felen – något som de emellertid påtalade för fem år sedan, då den tidigare versionen lanserades. De skrev då att de var bekymrade över att företagsanvändarna och de som skaffat abonnemang efter 1995 hamnat i jämföreslegruppen, och konstaterade att det skulle leda till en undervärdering av en eventuell ökad risk för hjärntumör.

Varför vilseleder epidemiologerna oss, undrar professor Dariusz Leszczynski?

Har de dåligt minne? Är de inkompetenta?

Jag undrar om svaret inte heter pengar….. Mobile phones could bring down the global economy