Årets Förvillare 2011 och förvillande media om elöverkänslighet

Årets Förvillare 2011

Ett ärende som behandlas av Mora Orsas miljönämnd har gjort  stora rubriker i rikspress för en månad sedan och nu har förvillarföreningen VoF påstått att nämnden gör fel. 

Såväl Svenska Dagbladet som DN och Expressen släpper fram förvillarföreningens bakvända teser och förvillande pladder. Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utsågs redan för en vecka sedan till Årets Förvillare av News Voice.  Så frågan är vem som egentligen förvillar?

Riksmedia skrev felaktigt om ärendet i miljönämnden redan för en månad sedan: DN skrev att ”halva Dalarna” riskerade att förläggas i tv- och mobilskugga. Krönikörer och ledarskribenter hävdade att det växande problemet med elöverkänslighet inte fanns. Jag bemötte felaktigheterna i ett inlägg.

Bakgrunden till ståhejet är att Mora Orsa miljönämnd fått en begäran från en elöverkänslig fd elingenjör från kraftindustrin, som vill att strålningsnivån på hans fastighet begränsas till max 0,05 mikroW/m2. Mora/Orsa miljökontor, som utrett ärendet under flera år vill  i ett förslag till miljönämnden att mobiloperatörerna som har mobilmaster i området föreläggs att ”vidta åtgärder så att effekttätheten vid fastigheten xxx inte vid någon tid på dygnet överstiger 50 nanoW/m2”.  En sänkning till denna nivå gör att det fortfarande går att kommunicera med modern mobiltelefoni i området. Att den lokala åtgärden runt elingenjörens bostad skulle orsaka mobil- och tv-skugga i halva Dalarna, som påståtts i pressen, är en grov överdrift.

– Det är otroligt frustrerande, kommenterar den elöverkänslige elingenjören. Han utvecklade elöverkänsligeten då han i sitt arbete som projektledare på ett större kraftbolag  satt i ett arbetsrum med mycket höga magnetfält. De höga magnetfälten reducerades därefter som en följd av elingenjörens erfarenheter.

Elingenjören  får svåra hälsobesvär bland annat yrsel, illamående och hjärtpåverkan av strålningen. Dessa symtom beskrevs redan på 60-och 70-talet som en effekt av exponering för mikrovågor och EMF av östeuropeiska forskare. Miljökontoret anser i sitt förslag till beslut att inte enbart risk för cancer skall få en tillsynsmyndighet att agera: även de fall när ett normalt liv försvåras ska vara tillräckligt samt att avsaknad av vetenskaplig bevisning om orsakssamband eller osäkerhet om sambanden ska inte frita verksamhetsutövaren från att vidta åtgärder. Detta är helt i enlighet med svensk lag och rättspraxis.

Förslaget till Mora Orsa miljönämnd är helt i linje med en resolution som antogs av Europarådet i maj. Resolutionen rekommenderar medlemsländerna, däribland Sverige, att genomföra just det som det blivit ståhej om i riskmedia, och som förvillarföreningen VoF högjlutt protesterar mot. Detta har vare sig DN, Expressen eller TT skrivit om: Europarådet rekommenderar medlemsländerna att  inrätta lågstrålande zoner för att skydda elöverkänsliga samt att tillämpa ALARA-principen (”så lågt som rimligen är möjligt”). Miljökontoret anför också att domstolar i Frankrike under det senaste året fattat beslut som stärker nämndens uppfattning att agera i frågan.

Att påstå liksom VoF:s ordförande att inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält är vansinnigt förvillande och helt enkelt en grov lögn. Redan i början av 90-talet skrev Ericssons utveclingsbolag Ellemtel om de positiva erfarenheterna av reducering av elektromagnetiska fält som lett till att ett stort antal anställda kunde återgå till arbetet (se Mobiltelefonins hälsorisker). Drygt tio undersökningar visar att mobilmaster ökar risken för de symtom som elöverkänsliga bland annat omvittnar bland närboende men även för cancer.

Drygt 50 vetenskapsmän och experter på området undertecknade 2008 Venedigresolutionen där de skriver:

We take exception to the claim of the wireless communication industry that there is no credible scientific evidence to conclude there a risk. Recent epidemiological evidence is stronger than before, which is a further reason to justify precautions be taken to lower exposure standards in accordance with the Precautionary Principle.

We recognize the growing public health problem known as electrohypersensitivity; that this adverse health condition can be quite disabling; and, that this condition requires further urgent investigation and recognition. 

När ska riksmedia med Expressen och DN och TT i spetsen börja rapportera korrekt och sakligt om frågan och inte enbart på tyckande från en skeptikerförening som går såväl läkemdelsindustrins som mobilindustrins ärenden och vars ordförande exempelvis har kopplingar till en amerikansk PR-byrå?