WHO har klassat mobilstrålning som cancerframkallande men politiker och myndigheter varnar inte allmänheten

Den 31 maj förra året klassade WHO/IARC mobilstrålning (mobiler, mobilmaster, trådlösa datanätverk, trådlösa telefoner mm) som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B. Trots det har inga åtgärder vidtagits för att varna allmänheten för riskerna eller reglera den trådlösa teknikens skadliga expansion. Business must go on as usual – man låtsas som om cancerklassningen är betydelselös. Att man inte agerar visar tydligt att omtanken om industrins inkomster är viktigare än omtanken om människors hälsa.

Det indiska TV-bolaget NewsX, Indiens mest sedda engelskspråkiga kanal, har helt nyligen gjort ett inslag om frågan med utgångspunkt från att WHO cancerklassat strålningen.

Av inslaget framgår att mobilmaster inte får stå närmare än 100 meter från bostäder i Indien samt att mobiltillverkarna rekommenderas att varna mobilanvändarna för cancerriskerna i samband med försäljningen av mobiler.