Ung kvinna fick hjärntumör – använde mobilen vid tumörsidan

Medan experterna debatterar om forskningen visar ökade risker för hjärntumörer, finns det en verklighet, bortom experternas manipulativa bortförklaringar att inga risker skulle setts, där människor skadas och lider av mobilstrålning.

Det finns i dag otaliga trovärdiga och övertygande vittnesmål från människor som lider av svåra symtom av mobilstrålning, de vittnar om allt ifrån yrsel, sömnproblem illamående, huvudvärk, hudutslag, till och med blödande hud och invärtes blödningar. Här är Brian Steins. Han är Vd för ett stort livsmedelsföretag med 3000 anställda. Skulle han lida av ”irrationell skräck” eller ”vanföreställningar” såsom skamligt påståtts i media de senaste veckorna av företrädare för förvillarföreningen VoF? Stein berättar om hur undermålig en av de undersökningar är som påstås visa att ”elöverkänslighet inte finns”. Är journalisten och förafttaren Liza Marklund, hi-techföretagen och fondkommissionärsfirmorna i Stockholm, som elsanerat mot strålning, också drabbade av ”irrationell skräck”?

Tyvärr finns även ett växande antal vittnesmål från människor som fått hjärntumör. En del av dessa vågar träda fram i media, liksom 31-åriga Katy Rock i Seattle Magazine. Hon fick sin första mobil som tonåring 1997 och använde mobilen i flera timmar varje vecka. 2007 fick  hon diagnosen hjärntumör.

I samma artikel träder forskaren Henry Lai fram och berättar hur han och hans forskning attackerades av mobiltelefontillverkaren Motorola på 90-talet. Lai visade att mobilstrålning ledde till skador på hjärncellers DNA vilket var ett hot mot industrin.

I stort sett all  forskning finansieras och styrs i dag av industriintressen. Syftet är mycket cyniskt: Att tillbakavisa det som sker i verkligheten och skydda industrin, inte människorna och miljön.