Mobiltelefoni är en allvarlig risk

Maria Feychting från Karolinska Institutet påstår i dag i Helsingborgs Dagblad att

all forskning av god kvalitet (har) inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan.

Det är ett häpnadsväckande falskt påstående.

Tvärtom, visar den samlade forskningen på mobiltelefoner att de utgör en cancerrisk. Av den anledningen är mobiltelefoni  klassad som ”möjligen cancerframkallande” sedan maj 2011, något som Feychting undviker att berätta.

Feychting har inte kännedom om några andra hälsorisker än den uppvärmning som ICNIRP:s gränsvärde skyddar mot säger hon till Helsingborgs Dagblad.

Hon känner inte till något av allt detta, bara som exempel, trots att hon som expert till såväl regering (FAS) som SSM sägs ha gått igenom all forskning på området de senaste 10 åren.

Frågan är hur SSM eller Regeringen via FAS med någon trovärdighet i behåll ska kunna anlita Maria Feychting eller hennes kollega Anders Ahlbom som 2010 -2011 satt i styrelsen för en lobbyingfirma,  för fortsatta ”expertutredningar” om mobiltelefonins hälsorisker. De har ju redan satt OK-stämpel för all framtid och bedömer alla forskare med annan åsikt än de själva som ”oseriösa” samtidigt som de håvar in forskningsmedel från mobilindustrin och manipulerar sina egna forskningsresultat.

Under tiden lider och skadas människor i verkligheten av mobilstrålningen, såväl från master, mobiler som trådlösa nätverk.

Dessutom skadas växter och djur av mobilmaster.