Elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar

Ekot/TT rapporterar i dag om en ny undersökning som pekar på en alarmerande ökning av demenssjukdomar i Sverige. Varannan svensk riskerar att utveckla demens enligt de nya uppgifterna. Att Alzheimers och andra sjukdomar verkligen ökar kraftigt indikeras även av Socialstyrelsens register över dödsfallsorsaker som även pekar på en kraftig ökning av dödsfall i Alzheimers.

Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers, vilket upprepade undersökningar visat. När människor exponeras allt mer för elektromagnetiska fält, inklusive mobilstrålning är det helt logiskt att den svåra sjukdomen ökar i befolkningen. Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i hjärnan, förändrar proteiner och skadar celler i hjärnan, vilket kan förklara sambandet. Hur mycket mer bevis behövs för att medge  sambandet?

Vem bär ansvaret för en möjlig kommande epidemi av Alzheimers, hjärntumörer och andra allvarliga sjukdomar? Epidemin hade kunnat förhindras om allmänheten varnats och regelverken skärpts samt om vi hade haft gränsvärden som skyddade mot skadliga hälsoeffekter – och inte industrin mot oönskade regleringar och minskad efterfrågan.

Det är bråttom att gå ut och varna allmänheten och få till stånd en sund reglering av produkter och källor till skadlig strålning.