Mobilindustriforskningens whistleblower

Det här borde alla som tror att forskning alltid seriöst söker efter sanningen  se.

Den mobilindustrifinansierade  forskaren talar ut om hur Motorola ville styra över hur forskningsresultaten skulle tolkas. Hör vad han berättar här

En viktig strategi för mobilindustrin, liksom för andra industrier som producerar produkter som har skadlig påverkan på människor och miljö, är att försvara verksamheten mot hot i form av regleringar och skadeståndsanspråk. Det här görs bland annat genom att finansiera forskning som producerar resultat som visar att det inte finns risker.

I expertutredningarna från SSM, FAS och EU, samtliga ledda av  professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet med avslöjade kopplingar till mobilindustrin, tas ingen hänsyn till om en undersökning är en produktförsvarsprodukt (industrifinansierad) eller om den är mer oberoende från industriella intressen och därför kan betraktas mer seriöst.

Alla Ahlboms utredningar sprider teser som är fördelaktiga för mobilindustrin.  Det påstås att ”vi inte sett några risker” eftersom all forskning som visar hälsorisker, effektivt döljs i en dimma av upprabblade  mobilindustriproduktförsvarsprodukter som påstås vara forskning av den bästa kvalitet.

Exempelvis visade experten Eric van Rongen från ICNIRP, och medlem i SSM:s ”oberoende” vetenskapliga råd, upp en lista av studier av djur och cancereffekter som nästan alla visade att mobilstrålning inte ökade risken för cancer, vid ett möte i Stockholm 2010. Det han inte berättade var att  i stort sett alla var finansierade av mobilintressen som alla var negativa utom en. Det han inte heller berättade var att alla de fem första på hans lista var finansierade av Motorola. Behöver jag tillägga att alla dessa fem Motorlastudier redovisade att mobilstrålning inte orsakar cancer hos möss?