Mobilens strålning är stressande, sömnstörande och får oss att må dåligt

Mobilstrålning gör unga, barn och vuxna stressade och orsakar sömnproblem. I dag rapporterar SVT om Sara Thomés undersökningsresultat. vilket även Epoch Times gör.

Mobilstrålning påverkar sömnen negativt, vilket är känt sedan länge, genom att stressa hjärnan och minska produktionen av sömnhormonet melatonin. Upprepade undersökningar visar att människor som exponeras för mobilstrålning, såväl från master som mobilen, har ökad förekomst av sömnproblem. Dessutom har strålningen en förmåga att påverka välbefinnandesubstanser som serotonin och dopamin, vilket ökar risken för depression, vilket även Sara Thomé visar i sin undersökning.

Den tyske läkaren Horst Egers undersökning som visar att långvarig exponering för mobilmaster leder till förändringar i signalsubstanser som också ses vid ADHD kan du läsa om här.