Mobilstrålning kan skada foster. Ger beteendestörningar och sämre minnehos möss

En ny undersökning har bekräftat att mobilstrålning är skadligt för hjärnans utveckling, påverkar minnesförmåga och orsakar beteendestörningar. En undersökning publicerad i Nature visar att möss som exponerats i moderlivet hade mer ADHD-symptom: sämre minne, hyperaktiva, oroliga jämfört med möss som inte exponerats i moderlivet för mobilstrålning. Symtomen består när mössen blir fullvuxna. Du kan även läsa mer i ABC och The Telegraph

Strålningen låg inom gällande gränsvärde som skyddar mot uppvärmningseffekter. Professor Maria Feychtings påstående till TT ( Svd) att det inte går att utesluta att det skulle vara en uppvärmningseffekt saknar grund.

Vi vet sedan tidigare att mobilstrålning orsakar de nu visade effekterna på beteende och minne. Det har man känt till sedan länge och det har även visats av en stor dansk undersökning som jämförde mödrars mobilanvändning under graviditeten och barnens första år och beteendestörningar hos barnen vid 7 års ålder. De mammor som använt mobilen mest hade också barn i ökad utsträckning med beteendestörningar. Andra undersökningar har i djurstudier visat att mobilstrålning påverkar minnet negativt hos möss.

Den tyske läkaren Horst Eger publicerade under förra året en undersökning som pekar i samma riktning. Barn och vuxna som exponerats för mobilmaststrålning i 18 månader hade sänkta nivåer av fenyletylamin i urinprover, ett ämne som också är sänkt hos barn med just ADHD.

Det är sedan lång tid bråttom att börja varna barn och gravida kvinnor för exponering för mobilstrålning, i första hand. Det har bland annat ryska experter krävt i många år: ”De potentiella  riskerna för barnen är väldigt höga”

Samma dag som detta nya forskningsresultat är hot stuff i alla medier, och en vecka efter att en annan undersökning visat att mobilanvändare lider av sömnproblem, ångest, depressioner, huvudvärk mm sedan länge kända symtom kopplade till mobilstrålning, hävdar en företrädare för Strålsäkerhetsmyndigheten att ”det inte finns någon vetenskapligt grundad misstanke” om att strålningen skulle innebära hälsorisker, innebärande att inget av allt detta skulle utgöra  ”vetenskapligt grundad misstanke” bland våra statliga experter. Alla undersökningarna visar effekter under gällande gränsvärde. SSM hävdar att det inte finns några misstankar om risker under gränsvärdet.

Utspelet av SSM i  Värmlands Folkblad säger väldigt mycket om hur lite vi kan lita på myndigheterna och de experter de anlitar.