Förlöjligande kommentarer om mobilstrålningsrisker och elöverkänslighet? Det är en förtäckt mobillobby

De  förlöjligande och avfärdande kommentarerna på internet  när risker med mobilstrålning påtalas i media, oftast först ut som på beställning, vem är det egentligen som ligger bakom dem?

Detta förtals- och tvivelspridarfenomen är en PR-strategi som kallas astroturfing. Tobaksindustrin gör det, elindustrin gör det, US Air Force gör det, kärnkraftsindustrin gör det. Och var så säker: mobilindustrin gör det. De har alla pengar i världen för att göra det.

Läs på så du bättre förstår bakgrunden till de ”troll”, den kritik som haglar över sådana som jag och andra budbärare av obekväma budskap som ogillas av ekonomiska intressen. Och var så säker: det är lönsamt att sprida tvivel om riskerna med mobilstrålning och att förlöjliga budbärarna och de som skadats  av strålningen (elöverkänsliga) : Expressen; the Guardian; smh.com:

These astroturfing trolls are actually attempting to come across as the voice of reason and undermine the credibility of those who oppose them. Attacking those who don’t agree with you to undermine them is a trick straight out of the McCarthyism playbook.