Barn löper ökad risk för hjärntumör av mobilanvändning

Den studie som sommaren 2011 presenterades som ”lugnande” gällande frågan om barn som använder mobiltelefon löper ökad risk för hjärntumör visade i själva verket motsatsen. Detta framkommer nu även i internationell press efter att en grupp experter granskat studien. De drar slutsatsen att studien visar att risken kan vara fördubblad.

Här kan du läsa min artikel om hur resultaten vändes upp och ner och hur undersökningen manipulerades samt fortsättningen om hur de ökade riskerna i undersökningen tillbakavisades med stöd av svensk hjärntumörstatistik.

Här är KI:s pressmeddelande.