Trådlösa datanätverk i skolan en påtvingad hälsorisk. Mörkertalet av drabbade sannolikt enormt

I Sverige liksom i många andra västländer introduceras trådlös teknik i skolorna och på arbetsplatserna i en rasande takt utan att man informerar om de allvarliga risker som tekniken innebär. I Svenska Dagbladet skriver två experter i dag om de tretton viktigaste faktorerna för att komma till rätta med ohälsan i arbetslivet. Man missar den sannolikt viktigaste frågan i dag: att minska den massiva exponeringen för elektromagnetisk strålning. Det är som i sagan om Kejsarens Nya kläder: de flesta blundar för det uppenbara.

Från  Sverige och från andra länder kommer samstämmiga vittnesmål om samma problem. De vanligaste är

– huvudvärk

– yrsel, illamående

– koncentrationsproblem, svårt att tänka klart, inlärningsproblem

– hjärtproblem

– tinnitus

– stresskänlsa, obehagskänsla, nedstämdhet och ökad irritation

– sömnproblem

– hudutslag

Norska TV hade i höstas ett inslag om en liten pojke som fick svåra symtom av strålningen.

Kanadas TV har också haft program där barn vittnat om hjärtproblem

Sveriges Radio har haft inslag där en flicka berättat om svår huvudvärk och sömnproblem

Brittiska HPA (motsvarande Socialstyrelsen) har gjort mätningar av strålning från trådlösa datorer och nätverk. Resultat

The maximum power density values for the laptops and access points at 0.5 m were 22 mWm-2 and 87 mWm-2 respectively, decreasing to 4 mWm-2 and 18 mWm-2 at 1 m distance.

Notera att de flesta användare av trådlösa laptops sitter betydligt närmare än 0,5 meter och strålningen därför är högre än vad som anges här. Notera även att 87 mW/m2 är 87 gånger högre än vad Bioinitiativgruppen rekommenderar som maximal strålningsnivå och det är 87 000 gånger högre än vad Salzburg Health Dept rekommenderar. Det är alltså höga värden, inte låga som våra myndigheter och industrin försöker ge sken av.

När 25-30 elever i en sal kopplar upp sig mot 3G eller wifi – hur mycket blir strålningen då? Från Ipads eller trådlösa laptops? Ingen vet! Ingen ansvarig myndighet har mätt. Det enda vi kan bygga vår kunskap på är att elever och lärare blir sjuka, får samma samma symtom som sedan länge beskrivits som ”microwave syndrome” och som användare av mobiler vittnar om, som närboende till master vittnar om. Sedan länge har cancer, neurologiska sjukdomar och grå starr beskrivits bland de långsiktiga riskerna.

Vi vet att många elever och lärare inte längre kan vistas i skolan. Mörkertalet av drabbade är sannolikt enormt. Bakom diagnoserna utbrändhet och olika psykiska diagnoser som nu ökar lavinartat, döljer sig med all sannolikhet en stor grupp människor som i själva verket är skadade av den ökande strålningen.

Är du en av de drabbade? Kontakta mig: mona@monanilsson.se