Rakelmyndigheten vägrar svara på vad gränsvärdet för mobiltelefoni skyddar mot

Polisbefäl vid Skånepolisen Roger Carlström har nyligen berättat i Polistidningen och DN  om att han drabbats av en hjärntumör, Rosacea samt elöverkänslighetssymptom av det nya mobila radiosystemet Tetra/Rakel. Det har fått mobilindustrin och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,  att gemensamt reagera och gå ut med ett pressmeddelande med MSB som avsändare.

MSB skriver i pressmeddelandet att Rakelenheterna (som Roger Carlström menar att han fick en hjärntumör och andra hälsoproblem av) uppfyller riktlinjer som ska skydda mot skadlig strålning och att riktlinjerna i sin tur skyddar mot ”direkta hälsoeffekter”.

Jag ställde frågan till MSB:s uppgivna kontaktperson för frågor med anledning av pressmeddelandet, Stefan Kvarnerås om vad han menar med ”direkta hälsoeffekter”. Kvarnerås vägrar svara och hänvisar till SSM. Jag frågar Kvarnerås om direkta hälsoeffekter inbegriper hjärntumör och cancer, men Kvarnerås  vägrar även  ge besked om detta. Uppståndelsen kring Carlströms hjärntumör var ju den direkta orsaken till att myndigheten skrev ihop och sände ut pressmeddelandet.

Jag vet emellertid vad ”direkta hälsoeffekter” inbegriper. Det inbegriper inte hjärntumörer eller cancer. Det är en skönmålning av de tydligare begreppet ”akuta eller omedelbara effekter”. Ordet ”direkta” har valts för att skyla över det faktum att gränsvärdet är ihåligt som ett hönsnät vad gäller skydd mot effekter av den form av exponering för mobilstrålning som vi alla utsätts för allt mer: under längre tid än 6 minuter!

De riktlinjer eller gränsvärden  som MSB beskriver skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad. Det sker enligt ICNIRP i laboratorier redan efter 30 minuter. Gränsvärdet utesluter uttryckligen cancer och andra långtidseffekter dvs de hälsoeffekter som Carlström drabbats av! Se Basis för limiting exposure i ICNIRP Guidelines 1998:

In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions

EU-kommissionen vet också att gränsvärdet enbart gäller ”effekter på kort sikt”  av korttidsexponering, det beskrivs i en rapport daterad september 2008.

Jag uppmanar alla journalister att börja granska Strålsäkerhetsmyndigheten, MSB och Socialstyrelsen och det ihåliga gränsvärdet för mobiltelefonin som inte skyddar någon mot hjärntumör, cancer, sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, illamående/yrsel, hudutslag, depressioner mm. Det vill säga:  De symtom och sjukdomar som allt fler människor över hela världen förknippar med exponering för mobilstrålning och som dessutom beskrivits sedan lång tid som en effekt av exponering för mikrovågor.

Gränsvärdet är av oerhörd ekonomisk betydelse för mobilindustrin eftersom de anpassat alla sina produkter till det.  Ett erkännande om att det varit otillräckligt skulle innebära ett medgivande om att nuvarande produkter varit skadliga för hälsan och öppna dammluckorna för en våg av skadeståndsanspråk. Det är således mobilindustrins hälsa som  gränsvärdet skyddar – inte allmänhetens. Därav skönmålningen av detsamma och de  ”direkta hälsoeffekterna” .

Frågan är om allmänheten och i synnerhet föräldrarna till barn som fått en mobiltelefon, som löper högre risk för hjärntumör än vuxna av mobilen, är nöjda med  ett gränsvärde som inte skyddar mot de allvarliga risker som kopplats till strålningen ?