Myt att det inte skulle finnas belägg för elöverkänslighet

I flera artiklar i GP hävdas återigen att det inte skulle finnas belägg för elöverkänslighet. I en av dessa intervjuas Lena Hillert från KI som fräckt och falskt påstår, enligt GP, att:

– Vi har testat tusentals personer utan att finna något enskilt fall med påvisat samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och besvär.

Jag ställde frågan till Lena Hillert om vilket underlag hon hade för påståendet om att tusen personer är testade och inget fall med samband upptäckts. Lena Hillert svarar att hon inte läst artikeln, något som motsägs av GP som meddelar att Lena Hillert godkänt texten och att intervjun med henne bandats.

Lena Hillert, regeringens och Socialstyrelsens expert på elöverkänslighet, ljuger.

Många undersökningar visar samband med symptom och exponering. Det har Lena Hillert konstaterat själv i en undersökning där de exponerade (ej elöverkänsliga) fick mer huvudvärk under exponeringen. Dessutom påverkades sömnen och strålningen aktiverade hjärnans stressystem enligt kollegan professor Bengt Arnetz:

the radiation may activate the brain’s stress system, ”making people more alert and more focused, and decreasing their ability to wind down and fall asleep”

Att inte kunna sova, total sömnlöshet, är ett vanligt rapporterat symptom av elöverkänsliga.

Denna undersökning har presenterats som en undersökning av elöverkänsliga i sammanställningar av Hillert och den brittiska forskaren och psykologen James Rubin. Det är emellertid inte fråga om elöverkänsliga, som oftast inte kan ställa upp på att exponeras för så höga nivåer av strålning som det är fråga om utan att riskera mycket allvarliga symptom. I Hillerts undersökning använde nästan hälften av de påstått elöverkänsliga mobilen mer än 40 minuter om dagen se tabell 2.  Det spelar ingen roll om de är representativa för elöverkänsliga svarade Rubin när jag frågade om detta nyligen.

De elöverkänsliga som deltagit har endera tvingats avbryta, som Brian Stein Vd för ett stort livsmedelsföretag, som fick inre blödningar. eller så har de fått svår huvudvärk. Det här visar vikten av urvalet och metoden; som oftast är undermålig i de här undersökningarna som oftast helt eller delvis finansierats av mobilindustrin. Det visar också att enskilda fall  i undersökningarna fått tydliga och svåra symptom av exponeringen.

Den första undersökningen av 3G visade också samband efter enbart 15 minuters exponering. Lena Hillert har kritiserat denna undersökning i riksdagen 2004 för att försökspersonerna fick symtom av 3G trots att de inte hade tidigare erfarenhet av 3G.

Lena Hillert är sedan många år medlem i TeliaSoneras vetenskapliga råd och hennes huvudvärks- och sömnundersökning finansierades av  mobilindustrins lobbyorganisation MMF (8 miljoner).

I själva verket är experterna inte alls överens om att elöverkänslighet inte har samband med exponering, vilket Professor DL från finska strålsäkerhetscentralen STUK noterar. Han hänvisar till att Österrikiska läkarsällskapet konstaterat att undersökningar visat samband och att de utvecklat ett diagnosprotokoll för elöverkänslighet.

Det finns gott om exempel på andra undersökningar som visat samband mellan exponering och symptom, som Lena Hillert låtsas att hon inte känner till:

Samband symptom och exponering

Samband mobilstrålning och hjärtarrytmi

Samband sömnpåverkan

Samband hudeksem och mobilstrålning

Rapport från två svenska experter från Arbetslivsinstitutet om samband elöverkänslighetssymptom och emf-exponering. Innehåller mängder av ”enskilda fall”.

Här i Glaserarkiven kan du läsa om mängder av forskning om samband med EMF och elöverkänslighetssymptom som fanns dokumenterat redan på 70-talet.

Vill du läsa mer kan jag rekommendera www.feb.se eller www.vagbrytarenstockholm.se eller http://emfwise.com/ehs.php