Ohälsosamma relationer KI-forskare och mobilindustrin

Ny Teknik journalisten Monika Kleja avslöjar i en artikel att KI-forskarna Maria Feychting och Anders Ahlbom har upprepade direkta och ohälsosamma kontakter med mobilindustrin om forskning om hjärntumörrisker av mobilanvändning.

Det visar sig att Ahlbom och Feychting som lett alla expertutredningar om risker med mobiltelefoni i Sverige det senaste decenniet haft sådana ohälsosamma direktkontakter med Ericssons ansvarige för frågan Christer Törnevik åtminstone sedan 2005.

Varför är kontakterna mellan experterna och forskarna från KI och  Ericsson/ Törnevik ohälsosamma? Jo Törnevik har ett  mål med att finansiera forskning, vilket han förklarade för Ny Teknik i slutet av 90-talet:

– Vi vill så snabbt som möjligt få fram slutliga forskningsresultat som sätter punkt för den här debatten (mobilens cancerrisker)

Ericssons framtid står och faller med vad forskningen om hälsorisker av mobilen visar. En visad cancerrisk är en mycket stor risk för Ericsson eftersom Ericsson är beroende av att den trådlösa användningen ökar för att sälja mer basstationer. En erkänd cancereffekt skulle dramatiskt minska användningen.

Kontakterna hade kanske inte varit så allvarliga, om det nu inte vore så att Ahlbom/Feychting dessutom agerat på ett sätt som är till stor fördel för Ericsson och andra mobiljättar: de har avfärdat alla risker, även sina egna resultat som visar förhöjda hjärntumörrisker för ungdomar/barn och dagens normalanvändare. De har inte  förhållit sig objektiva och sakliga och agerat för allmänhetens bästa. I stället har de tagit parti för mobilindustrin och hyllat undermåliga undersökningar som inte visar risker, finansierade av mobilindustrin.

De senaste åren har de agerat som en PR-firma för mobilindustrins produktförsvar på hälsoområdet.

Dessa nya avslöjanden om Ahlboms/Feychtings ohälsosamma industrirelationer läggs nu till de vi redan kände till och som beskrivits här och i boken Mobiltelefonins hälsorisker.