170 % mer sömnmedel åt barnen på fem år. Ökad strålning sannolik orsak.

Enligt uppgifter som Svenska Dagbladet rekvirerat av  Socialstyrelsen har förskrivningen av sömnmedel till barn och ungdomar ökat 170% mellan 2006 och 2011.

Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från 5 170 till 13 991 personer.

– Går du som förälder till vårdcentralen så får du direkt piller utskrivna till ditt barn, i stället för att man använder andra metoder, säger Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen till Svernska Dagbladet.

Gerle nämner andra metoder men kanske inte den viktigaste: att se över den elektromagnetiska strålmiljön i hemmet. I stället förnekar Socialstyrelsen samband mellan strålningen och hälsoproblem som sömnstörningar och hävdar att den forskning som de fakto finns inte skulle finnas.

I ett meddelandeblad daterat 2008 nämner myndigheten att det finns olika symptom beskrivna som kopplats till strålningen och undviker att nämna det vanligaste, sömnproblem. Därefter påstår Scoialstyrelsen falskt:

hittills finns ingen vetenskaplig forskning som visar på ett orsakssamband mellan besvären och de radiofrekventa fälten.

Det stämmer alltså inte alls. Upprepad forskning har tvärtom visat att elektromagnetisk strålning och strålning från trådlös teknik orsakar

– stresspåverkan

– påverkan på sömnhormonet melatonin och välbefinnandesubstanser dopamin och serotonin

– påverkan på den elektriska aktiviteten i hjärnan som leder till att hjärnan får svårare att varva ner (se exempelvis Lena Hillerts egen studie ovan)

– sömnproblem bland boende i närhet av mobilmaster och radiosändare (se exempelvis den statliga schweiziska undersökningen kring Sweartzenburg där påverkan på melatoninhalten sågs även bland kor som kanppast kan beskyllas för att lida av oro för masten vilket myndigheter brukar avfärda människors väl beskrivna sömnproblem med)

Så sent som för några dagar sedan publicerades ännu en i en nu lång rad av upprepade undersökningar som Socialstyrelsen låtsas att man inte känner till som visar att strålningen stressar möss och leder till depressivt beteende. Samma stresspåverkan visades exempelvis redan för 20 år sedan, det visades 2010, 2008 etc.

Därutöver har forskningen visat en lång rad andra effekter som redan tidigare skrivits om på denna blogg. Läs även gärna mer på www.monanilsson.se och klicka på forskning.

Socialstyrelsens egen expert Lena Hillert har själv visat att strålningen påverkar sömnen negativt, vilket hon förnekar att hon skulle ha några indikationer på. Studien var finansierad av mobilindustrins lobbyorganisation MMF.

Omfattande anekdotiska berättelser visar samstämmigt att kraftig reducering av den elektromagnetiska strålningen förbättrar sömnkvaliteten och minskar sömnproblemen radikalt.

Socialstyrelsen sviker alla de barn som nu lider av sömnproblem av en mycket kraftig ökning av strålningen i barnens hem och i skolmiljön och som därför ges sömntabletter i stället för att med enkla medel reducera strålningen i boende- och skolmiljön. Sömnmedel under längre tid ökar risken för för tidig död. Det senare kan förklaras av att sömnmedel tas i stället för att åtgärda den faktor som orsakat sömnproblemen, som exponering för höga nivåer av elektromagnetisk strålning som är en riskfaktor för cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Socialstyrelsens ansvariga har ett mycket tungt ansvar för de förmodat mycket svåra långsiktiga hälsokonsekvenser mörkläggningen av riskerna med den ökande strålningen i miljön kommer att leda till för en hel uppväxande generation. Aldrig  någonsin tidigare i historien har en hel generation av barn exponerats för en så stor pyttipanna av olika elektromagnetiska signaler i så höga nivåer.