Din oro för hälsorisker är främst mobilindustrins oro

Mobilindustrin lägger ner mycket pengar på att släcka debatten om mobiltelefonins hälsorisker genom PR, lobbying, finansiering av forskning mm.

Orsak: allmänhetens och beslutsfattares oro över hälsorisker är en allvarlig risk för mobilindustrins ekonomi.

I de största mobiltelefontillverkarnas årsrapporter redovisas de risker som de gör allt för att stoppa: konsumenters oro, nya vetenskapliga rön som visar hälsorisker, debatt om risker, bättre skydd för konsumenterna genom striktare gränsvärden och regler.

Får allmänheten kännedom om riskerna som visats i forskningen kan det leda till minskad användning och därmed minskad försäljning.

Människor som drabbats av allvarlig sjukdom som de anser beror på mobiltelefonin, exempelvis hjärntumör, och som kräver skadestånd är också en allvarlig risk för dessa företag. Skadeståndsprccesser är kostsamma, leder till negativ publicitet och kan sprida allmän oro om riskerna med tekniken. Allt det här kan bli mycket kostsamt för branschen, inte minst genom att de måste fördela  mer resurser för att bekämpa allmänhetens oro och ett ett bättre skydd genom striktare regleringar och gränsvärden.

Så här skriver exempelvis Nokia i sin redovisning till New York-börsen:

Allegations of possible health risks from the electromagnetic fields generated by base stations and mobile devices, and the lawsuits and publicity relating to this matter, regardless of merit, could have a material adverse effect on our sales, results of operations, share price, reputation and brand value by leading consumers to reduce their use of mobile devices, by increasing difficulty in obtaining sites for base stations, or by leading regulatory bodies to set arbitrary use restrictions and exposure limits, or by causing us to allocate additional monetary and personnel resources to these issues.

Ericsson å sin sida varnar i sin årsrapport att om allmänheten får kännedom om riskerna kan det leda till att ökningen av användning av trådlös teknik avstannar, vilket enbart det i sig är en risk för företaget.

Ericsson behöver en allmänhet som ständigt ökar sin trådlösa uppkoppling. Något annat är en risk för företaget.

Den strategiska missen den här branschen gör är att de inte verkar förstå att det inte går att sopa verkligheten, alla skador som den här tekniken skapar, under mattan hur länge som helst. Högen blir bara större och större – och den ekonomiska smällen när den till sist inträffar……