Gränsvärden för mobiler är föråldrade, säger statlig USA-rapport

GAO (Government Accountability Office ) i USA begär i en färsk rapport att FCC (Federal Communications Commission) ser över gränsvärdena för mobilstrålning. FCC är den myndighet i USA som fastställde gränsvärdet på 1,6W/kg 1996, vilket är något lägre än det som gäller i EU på 2 W/kg.

Båda gränsvärdena skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av så kort exponering som 6 minuter.

De skyddar alltså inte mot effekter av den form av exponering som gäller majoriteten av mobilanvändare i dag: flera timmar om dagen. De är inte heller anpassade efter dagens mobilmodeller eller tar hänsyn till barns särskilda känslighet. När gränsvärdet fastställdes använde inte barn mobiler. De var helt enkelt för dyra både i inköp och i minutkostnad.

– Man förväntade sig inte att människor skulle hålla mobilen mot huvudet under längre tider, säger en tjänsteman från GAO till CNet

Sedan dess har användningen exploderat, något som de gamla gränsvärdena alltså inte tar hänsyn till.

Det är just detta som GAO pekar på i sin rapport

Redan 2008 konstaterade EU-parlamentarikerna att gränsvärdet i EU också var föråldrat och uppmanade kommissionen att se över dem. Men se det är något som mobil- och militärindustrin frenetiskt motarbetar, man vill inte ens att konsumenterna ska få höra talas om hur mycket mobilerna strålar och lägger ner avsevärda belopp på att anlita PR-konsulter, lobbyister, forskare, experter och toppadvokater för att motarbeta sådana förslag. EU-kommissionen och FCC och FDA  i USA är sedan lång tid tillbaka mer mer benägen att prioritera industrins ekonomiska fördelar än att värna om folkets och miljöns hälsa.

Gränsvärdena i USA och EU är  baserade på ett gammalt militärt paradigm från 50-talet om att strålningen enbart har effekter om den är så stark att den värmer upp vävnad. Det senare har visats vara fel av hundratals forskningsresultat publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Du kan titta på några här.

Bakgrunden till GAO.rapporten är en begäran från några få politiker i representanthuset samt miljöorganisationen EWG. När får vi se samma krav från politiker i riksdagen att se över de föråldrade gränsvärdena för mobiltelefonin som uppenbart inte skyddar vare sig människor eller miljö mot skadliga effekter av den form av exponering vi faktiskt utsätts för i dag – dvs mer än 6 minuter…….