Vilseledande rapport om mobilstrålning av experter med industrinära relationer

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har låtit publicera en sista rapport om risker med elektromagnetiska fält och elöverkänslighet.

Pressen rapporterar därpå okritiskt  – utan att skrapa under ytan. Exempel IT- i vården.

 

Bild:  ”Science of the lambs” från organisationen Mast-victims (offren för mobilmaster) som ger röst åt alla som skadats av mobiltelefonin. www.mast-victims.org

Tjurigt har FAS inte låtit sig påverkas av kritiken mot hittillsvarande rapporters bristande objektivitet och saklighet. Samma experter, som haft monopol på sin expertis i ett decennium i Sverige trots tydliga intressekonflikter och brister i objektivitet, har en sista gång fått  koka ihop en ny rapport vars slutsats är förutbestämd. Blint påstår de att alla risker som belagts och visats om och om igen det senaste decenniet inte skulle setts. I stället hänvisas lojalt till mobilindustrifinansierad forskning som påstås inte visa risker – även de som i själva verket visar förhöjda risker för malign hjärntumör, exempelvis  Interphone och Cefalo.

Följande gäller i korthet för rapportens författare:

1.       Anders Ahlbom och Maria Feychting, båda vid KI,  får mycket stora forskningsanslag från mobilindustrin med vilka man för direkta förhandlingar om forskningsfinansiering.

2.       Båda är medlemmar i ICNIRP och har deltagit i fastställande av gällande rekommendationer från ICNIRP om gränsvärden för mobiltelefonin (Ahlbom) AV MYCKET STOR EKONOMISK OCH STRATEGISK BETYDELSE FÖR DEN BERÖRDA INDUSTRIN. Detta förhållande har av KI:s etiska råd ansetts som en intressekonflikt som bör redovisas närhelst de uttalar sig i frågan. ICNIRP:s gränsvärde skulle falla om en hälsorisk, exempelvis hjärntumör, medgavs med stora ekonomiska  konsekvenser för mobilindustrin. Gränsvärdet skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och inte mot den exponering under längre tid som alla utsätts för i dag.

3.       Anders Ahlbom avslöjades år 2011 med att sitta i styrelsen och vara firmatecknare för sin broders lobbyingfirma Gunnar Ahlbom AB som avsåg rikta sina konsulttjänster direkt till telekommunikationsindustrin, något som han inte deklarerat i jävsdeklarationer vare sig till WHO, SSM eller FAS i samband med expertuppdrag för desamma. Ahlbom har hävdat att han aldrig kunde föreställa sig att det skulle kunna vara av någon betydelse.

4.       Anders Ahlboms bror Gunnar Ahlbom, vars konsultbolag han således var firmatecknare för, har varit lobbyist för Telia Sonera i Bryssel i många år, något som Anders Ahlbom aldrig deklarerat i sina intressekonfliktsdeklarationer till EU, FAS eller SSM.

5.       Lena Hillert får också stora forskningsanslag från mobilindustrin och mobilindustrins lobbyorganisation MMF. Hon har sedan mitten av 90-talet drivit tesen att elöverkänslighet är psykiskt oavsett vilka trovärdiga fall hon träffat och oavsett vilka nya forskningsresultat som framkommit som tyder på motsatsen, även de egna. Hon har således såväl intellektuella som finansiella intressekonflikter. Till SVT sade hon år 2009 att hon ”inte hade några indikationer på några effekter”. Ett halvår tidigare hade hennes forskargrupp publicerat resultat som visade att mobilstrålning stressade hjärnan och orsakade huvudvärk.

6.       Yngve Hamnerius har ett eget bolag vars kunder är oredovisade.

Följande gäller i korthet om visade risker:

1. Över 15 studier har de senaste åren enbart visat att spermier skadas och/ eller får sämre rörlighet av mobilstrålning

2. Upprepade undersökningar har visat att mobilanvändning, även inom 4 år, kan öka risken för cancer i huvudområdet: malign hjärntumör, spottkörtelcancer och tumör på hörselnerven. Tvärtemot vad som påstås kommer nu oroväckande ökningar av antalet personer som får hjärntumör i olika länder, exempel Danmark med en uppgång på 40% på 9 år.

3. Upprepade undersökningar har visat att både människor och djur kan få beteendestörningar (ADHD) av strålningen samt sämre minne, huvudvärk och sömnproblem

4. Upprepade undersökningar bekräftar att strålningen stressar alla organismer, från människor till djur och växter. Strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå, vilket kopplats till canceruppkomst samt en lång rad andra sjukdomstillstånd.

5. Strålningen kan  skada DNA, vilket visats såväl när människor exponerats för mobilstrålning, djur och celler i provrör.