Ovetandets värld

Om du vill förbli ovetande om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mobilstrålning måste du lyssna på Vetandets värld.

Vetandets Värld hade i går ett inslag där frågan om hälsorisker med kraftledningar behandlades. Maria Feychting (se tidigare inlägg) poppade återigen upp i media och berättade hur lite hon vet trots att hon är professor vid KI och expert åt såväl svenska som internationella myndigheter:

”De här magnetfälten innehåller så lite energi att det inte påverkar kroppen på något sätt som man känner till, berättar Maria Feychting på Karolinska institutet. ”

I en enda mening, som fick stå oemotsagd, förvandlade Feychting programmet till Ovetandets värld. Och så får det bli. Ovetandets värld, där Ulrika Björkstén är chef, vill inte veta om att det tvärtom finns många risker och effekter som vi bevisligen känner till.

I ett längre inslag hävdar Maria Feychting att om det skulle finnas ett samband mellan cancer om elektromagnetiska fält (EMF) så ”handlar det om helt nya mekanismer som man hittills inte känner till”Även här är experten och professorn från Karolinska institutet ovetande om de möjliga mekanismer för canceruppkomst av EMF som om och om igen visats i vetenskapliga undersökningar:

– skada på DNA (visat i ett tidigare EU-projekt REFLEX som därefter upprepats flera gånger) :

The data obtained in the course of the REFLEX project showed that ELF-EMF had genotoxic effects on primary cell cultures of human fibroblasts and on other cell lines. These results were obtained in two laboratories and confirmed in two additional laboratories outside the REFLEX project, while no such effects could be observed in a further laboratory. ELF-EMF generated DNA strand breaks at a significant level at a flux density as low as 35 μT. There was a strong positive correlation between both the intensity and duration of exposure to ELF-EMF and the increase in single and double strand DNA breaks and micronuclei frequencies.”

– påverkan på de proteiner och enzymer som har betydelse för canceruppkomst

– oxidativ stress

– försämrat immunförsvar

– försämrad produktion av melatonin som har en cancerhämmande verkan.

Ovetandets värld hänvisar till ett stort nytt forskningsprojekt som ska klarlägga om det finns cancermekanismer och mäta all exponering för EMF, även från mer närliggande källor än kraftledningar (fjärrvärmerör, transformatorer, hushållselektronik mm). Projektet inger knappast förtroende då kända riskförnekare ur ICNIRP-kartellen deltar och projektet koordineras av den industrifinansierade stiftelsen ITIS i Schweiz. Forskningen på barnleukemi och EMF har oftast förbisett dessa källor, som vida kan överstiga kraftledningars magnetfält. I tillägg har vi det senaste decenniet fått en explosion av allmänhetens exponering för pulsade mikrovågor (mobilstrålning).

Professor Maria Feychting känner inte till att upprepade undersökningar, bara som exempel (se nedan), visar att människor som exponeras för förhöjda magnetfält som är vanliga vid kraftledningar, transformatorer och fjärrvärmeuppvärmda bostadsområden löper ökad risk för Alzheimers. Hon känner inte heller till de nya alarmerande resultaten om barn som exponerats för sådan strålning under fostertiden i ökad utsträckning lider av astma och är överviktiga vid 13 års ålder.

1. After adjustment for possible confounding, significantly elevated odds ratios were obtained at higher exposure levels both for asthma and for combined chronic illnesses. http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=542337929245324;res=IELHEA

 2. Barn som exponerats för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, (vanliga vid kraftledningar och över fjärrvärmerör , över 0,15 mikroTesla) i fosterlivet löper högre risk att vara kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. http://www.nature.com/srep/2012/120727/srep00540/full/srep00540.html samt för astma http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1107612

3. Långtidsexponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikrotesla (vanliga vid kraftledningar och fjärrvärmeuppvärmda bostäder), 100 gånger under gällande referensvärde från SSM/ICNIRP, ökar insulinproduktionen och leder till förstorad bukspottkörtel hos möss. http://www.scialert.net/qredirect.php?doi=ijzr.2011.338.344&linkid=pdf

3. The evidence indicates that long-term significant occupational exposure to ELF MF may certainly increase the risk of both Alzheimer’s disease and breast cancer. There is now evidence that two relevant biological processes (increased production of amyloid beta and decreased production of melatonin) are influenced by high long-term ELF MF exposure that may lead to Alzheimer’s disease. There is further evidence that one of these biological processes (decreased melatonin production) may also lead to breast cancer. Finally, there is evidence that exposures to RF MF and ELF MF have similar biological consequences http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278839?dopt=Abstract;

4. The findings of these studies contribute to the evidence of an association between occupational magnetic field exposure and the risk of dementia. Regarding amyotrophic lateral sclerosis, the recent results confirm earlier observations of an association with electric and electronic work and welding. Its relationship with magnetic field exposure remains unsolved. There are only few findings pointing towards an association between magnetic field exposure and Parkinson’s disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17193783?dopt=Abstract

5. Mortality from neurodegenerative disease and exposure to extremely low-frequency magnetic fields: 31 years of observations on Swiss railway employees. This study suggests a link between exposure to ELF-MF and Alzheimer’s disease and indicates that ELF-MF might act in later stages of the disease process. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17851258?dopt=Abstract

6. Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: longitudinal study of the Swiss population. The authors concluded that the results indicate a possible association between magnetic fields of power lines and the risks of Alzheimer disease and senile dementia. http://aje.oxfordjournals.org/content/169/2/167.full.pdf+html (hela studien)

7. Occupational exposure to extremely low frequency electric and magnetic fields and Alzheimer disease: a meta-analysis. Available epidemiological evidence suggests an association between occupational exposure to ELF-EMF and AD. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18245151?dopt=Abstract

8. Work-related exposure to extremely low-frequency magnetic fields and dementia: results from the population-based study of dementia in Swedish twins. Occupational EMF exposure appears relevant primarily to dementia with an earlier onset and among former manual workers. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20622138?dopt=Abstract