Mobilstrålning och elektromagnetiska fält kan orsaka ångestattacker, oro och depressioner

Det finns flera fenomen som ökar kraftigt och parallellt i samhället i dag. Och när flera fenomens ökning sammanfaller, borde normal logik överväga om det finns samband.

Två av dem som tydligt ökar kraftigt, samtidigt och oroväckande  är:

– Ökad psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna.

– Ökad strålning från framförallt den trådlösa tekniken överallt i vår miljö.

Rapporterna om den ökande psykiska ohälsan bland unga har stått som spön i backen de senaste åren:

Unga mår allt sämre enligt Socialstyrelsen, antalet gymnasieungdomar som lider av oro eller ångest har tredubblats sedan början på 1990-talet, allt fler unga män mår psykiskt dåligt, får ADHD-diagnos eller vårdas i den öppna psyksjukvården, fler unga kvinnor försöker begå självmord.

Unga i Sverige äter därför allt mer antidepressiva läkemedel och droger.

Ett tragiskt exempel på denna utveckling är den unge riksdagsledamoten William Petzälls dödsfall. Petzäll berättade nyligen för Sveriges Radio att ”allt började med ångestattacker” för några år sedan, vilket ledde till att han genom sjukvården blev beroende av droger, allt mer droger, för att fungera normalt.

Det enorma sveket mot den unga generationen är  att barnen, ungdomarna och de unga vuxna som nu mår allt sämre och som allt mer drivs till drogberoende eller självmordsförsök, inte får kunskap om att strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält kan orsaka samma symtombild.

Det enorma sveket är att de inte  får rådet att ens undersöka OM  en reducering och minimering av strålningsexponeringen MÖJLIGEN  har någon påverkan på den psykiska hälsan. I stället matas de kontinuerligt med budskapet att inga ohälsoeffekter av elektromagnetiska fält och mobiltelefoni setts.

Det här är känt sedan decennier och har beskrivits på forskarkonferenser och i vetenskapliga undersökningar alltsedan 60-talet (se nedan, källa): Mikrovågsexponering, i synnerhet om de är modulerade eller pulsade liksom i den moderna trådlösa tekniken, kan orsaka depressioner, oro/ångest, sömnproblem, aggressivt beteende och även självmordsbenägenhet. Orsaken till detta har också klarlagts i upprepade vetenskapliga undersökningar: strålningen påverkar signalsubstanser i hjärnan (dopamin, serotonin, fenyletylamin) som har betydelse för den psykiska hälsan. Strålningen har en stressande effekt på alla levande varelser. För mer underlag se www.monanilsson.se och klicka på ”forskning”.

1. This microwave sickness, induced by athermal high-frequency EMF radiation, was verified by the scientific work of the Russian author Zinaida Gordon from the Moscow Institute for Industrial Hygiene und Occupational Diseases, in 1966 in the Russian language and in 1970 in the English language, among many others. She examined more than 1,000 workers who worked at radio installations, electric utilities, radar stations, etc., over the duration of
10 years. She established the following symptoms:
− daytime tiredness− neurovegetative disorders
loss of productivenessneurosis sleeplessnessdepressions
− headaches − hyperactivity and inner agitation
− cardiovascular regulation changes of various types
According to Prof. Gordon [1966], the symptoms strengthened with increasing duration of exposure, and sensitivity to the microwave radiations increased.
Reports from Poland were presented by Baranski (1971, 1967, 1966) and Czereski et al.
(1972, 1964) about:
− microwave syndrome and− chromosome damage, and by
Minecki [1967, 1965, 1964, 1963, 1961] about:
psychoneurovegetative disorders − chromosome damage
neurasthenia − embryonic development disorders after the chronic influence of weak high-frequency fields.
Karel Marha, from the Institute for Industrial Hygiene and Occupational Diseases Prague (1968-1971), reported about analogous symptoms, like they had already been described by the others. He stressed, though, that the brain functions are especially sensitive to high-frequency electromagnetic radiation.

2. Juli 2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka et al. 2012

3. 2012. Möss som exponerats för mobilstrålning  i fosterlivet får bestående beteendestörningar (ADHD-symtom). Yale University

4. 2010: Närboende till mobilmaster lider i ökad grad av olika symtom (mirkovågssyndromet se ovan) inklusive depressioner. Buchner et Eger 2010

5. 2008: Barn som exponerats för moderns mobilstrålning under fostertiden och de första levnadsåren har i ökad grad beteendestörningar vid 7 års ålder. Divan et al 2012.

6. Vanligaste symtomet i högst exponerade gruppen för mikrovågor: sömnlöshet, nedstämdhet, trötthet.Bamberg-studien 2005