Indien inför tio gånger striktare gränsvärden för mobilstrålning än Sverige

 Indiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni.

Indiens regerings initiativ innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och som rekommenderats av organisationen ICNIRP.

ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni.

ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen inte  mot effekter av långtidsexponering utan enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av kort tids (6 minuter) exponering.

Från och med den 1 september 2012 gäller följande i Indien:

1. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobilmaster 10 gånger. Indien har alltså nu tio gånger strängare gränsvärde för strålning än Sverige.

2. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner till det betydligt striktare som gäller  i USA. Gränsvärdet sänks från SAR 2 W/kg till 1,6 W/Kg. Läs mer här om varför det i praktiken innebär 3 gånger striktare gränsvärde. Förutom USA och Indien har Kanada, Nya Zeeland, Bolivia, Taiwan, and SydKorea dessa striktare gränsvärden.

3. Mobilens strålning (SAR-värde) ska anges på mobilen och vid försäljningsstället.

4. Slumpmässiga kontroller av mobilers strålning ska genomföras.

5. Manualen måste innehålla försiktighetsrekommendationer

Även om gränsvärdet sänks kraftigt tio gånger är det ändå för höggt för att skydda människors hälsa och miljön. Ryssland, Schweiz och Italien exempelvis har ännu lägre gränsvärden. Professor Girish Kumar, Electrical Engineering Department, vid universitetet i Mumbai, är bland dem som är kritiska.

Indiens regering har också utfärdat försiktighetsrekommendationer för mobilanvändare :

– Håll ut mobilen så långt som möjligt från kroppen

– Håll inte mobilen mot huvudet

– Begränsa samtalstiden

– Prioritera SMS

– Använd högtalarfunktionen

– När du har mobilen påslagen, förvara den inte i bröstfickan eller byxfickan. När en mobiltelefon är PÅSLAGEN  sänder den automatiskt  hög strålning var eller varannan minut för att kontakta nätverket.

Jämför denna sista information med svenska Strålsäkerhetsmyndighetens, som felaktigt och vilseledande (mer regel än undantag) påstår att :

”Exponeringen är låg när man inte pratar i mobiltelefonen. Om man till exempel har telefonen som väckarklocka nära sängen sänder den bara ut en kort signal ungefär en gång var fjärde timme för att hålla kontakt med basstationen”

Du som nu undrar om vi verkligen kan lita mer på den indiska regeringen eller vår egen svenska myndighet (?!), kan kolla själv. Det är enkelt att mäta strålningen från en mobil i on-läge. De nya så kallade ”smarta telefonerna”   sänder ständigt kraftiga signaler,  även då telefonen inte aktivt används, utan att användaren märker det. Detta händer självfallet också även när telefonen ligger nära sängen:

”Det finns i dag ingen hållbar och långsiktig lösning för att hantera den kraftiga och brokiga signaleringen från alla appar som ständigt ”pratar” och uppdateras utan att mobilanvändaren märker det, säger en av TT:s källor.!

Strålsäkerhetsmyndigheten, myndigheten som verkar för ett osäkert strålsamhälle,  skyddar inte allmänheten mot skadlig strålning, utan skyddar den skadliga strålningens producenter. De vilseleder allmänhet och beslutsfattare i en omfattning som borde betraktas som myndighetsmissbruk och även vara åtalbart. Ett axplock av de lögner myndigheten spritt under alla år kan du läsa om i boken Mobiltelefonins hälsorisker.

Ett slående exempel på myndighetsmissbruk är felaktig information om forskningsresultat som bevisligen visar förhöjda risker för en mycket elakartad hjärntumör av mobilanvändning, som i de allra flesta fall inte kan botas utan leder till döden:

SSM: ”För hjärntumörer (gliom och meningiom) tyder resultaten från INTERPHONE-studien inte på någon ökad risk.”

Vad Interphone visade:

1. Interphone visar en statistiskt signifikant ökad risk för allvarlig hjärntumör (gliom) för dem som använt mobilen i 1 640 timmar eller mer (+40%). 

2. Interphone visar kraftigt förhöjda risker för såväl meningiom och gliom för de allra tyngsta användarna som använt mobilen i snitt mer än en timma om dagen under 4 år. (+ 380% resp. + 280%)

Se tabell 3 från Interphone på denna länk (mer än 1640 timmar under 1-4 års användning):

≥1640   4.80 (1.49–15.4)      3.77 (1.25–11.4)

Projektledaren för Interphone professor Elisabeth Cardis:

–Jag anser att vi har ett antal data som visar en möjlig ökad risk bland de tyngsta användarna och eftersom de tyngsta användarna i vår studie motsvarar små användare idag anser jag att det är oroväckande.

Desto mer oroväckande  för alla mobilanvändare och i synnerhet alla barn och ungdomar är att de internationellt välrenommerade svenska forskarna från Örebro (Hardellgruppen) också genomgående observerat förhöjda risker för malign hjärntumör och hörselnervstumör samt att risken är högst för ungdomar. SSM låtsas som om Örebrogruppens resultat inte finns, trots att de i flera internationella utvärderingar ansetts hålla högst kvalitet (här och här t ex) samt att de låg till grund för att strålningen blev cancerklassad, klass 2B, av Internationella Cancerforskningsinstitutet 2011.