Surfplattor kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar

Flera tidningar har den senaste tiden skrivit skönmålande artiklar om surfplattors eller läsplattors eller Ipads användning i  skola, förskola och i hemmen, bland annat Svenska Dagbladet.

Inga av dessa artiklar har informerat  om teknikens allvarliga baksida: strålningsriskerna för småbarnen och skolbarnen. Surfplattor, läsplattor och allt vad de kallas ger ifrån sig höga nivåer av mikrovågsstrålning då de kopplas upp mot internet. Sådan strålning är  klassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B i samma klass som bly och DDT  mot bakgrund av undersökningar som visar ökad risk för hjärntumör och cancer för mobilanvändare som använt mobilen motsvarande normalanvändning i dag.

Surfplattor avger mycket höga nivåer av strålning, se exempelvis redovisning av mätresultat från Kalle Hellberg, Maxicom. Om en läsplatta eller surfplatta kopplas upp mot 3G blir barnet exponerat för mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning mot ansiktet, bröstet och i ögonen. Vi vet sedan tidigare att ögonen är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning och att sådan strålning kan orsaka bland annat  bestående skador på ögats lins.

Vi vet också att strålningen inte enbart kan orsaka cancer utan också en lång rad andra allvarliga sjukdomstillstånd och psykiska sjukdomar, vilket läkarna i den nylanserade  Freiburgappellen pekar på.

År 2002 samlade den runt 1000 läkare som vädjade till beslutsfattare att minska  allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik på grund av de allvarliga hälsoeffekter de redan kunnat konstatera i sitt möte med många patienter. 10 år har gått och läkarna bakom appellen konstaterar att deras farhågor har bekräftats av en stor mängd forskningsresultat som visat allvarliga effekter av strålningen det senaste decenniet samt av den ökningen av strålningsrelaterade sjukdomstillstånd och beteendetörningar under samma period.

PS: Gällande gränsvärden i Sverige skyddar enbart mot omedelbara uppvärmingseffekter av 6 minuters exponering och utesluter uttryckligen långtidshälsorisker som läkarna pekar på inklusive cancer. Gränsvärdet är av stor ekonomisk betydelse för Ericsson och hela telekombranschen.