Mobilen kan orsaka tumörer. Bekräftas av italiensk domstol

Högsta instans i ett domstolsärende gällande en man som fått en tumör i mobilområdet av omfattande mobilanvändning slår fast att mobilanvändningen orsakat mannens tumör, rapporterar The Sun och Reuters

Som grund för domen ligger främst forskningsresultaten från Lennart Hardells forskningsgrupp vid Örebro Universitetssjukhus, som genomgående rapporterat förhöjda risker för hjärntumör av användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Risken är dessvärre störst för ungdomar. Hardells resultat har av flera internationella utvärderingar bedömts vara av bäst kvalitet. Professor Joel Moscowitz vid Berkely University pekade på att  intressekonflikter kan ha påverkat hur industrifinansierade studier genomförts och snedvridit hur resultaten rapporterats. (Interphone, Dansk kohort)

År 2011 konstaterade IARC att mobilstrålning är möjligen cancerframkallande klass 2B med stöd av Hardells resultat samt Interphoneresultaten som den italienska domstolen bedömde vara av lägre kvalitet.

Mannen som drabbats av hjärntumör använde mobilen i 5-6 timmar om dagen i många år, något som blivit allt vanligare i dag – även bland ungdomar.

Endast drygt en timma om dagen i fyra år visades öka risken för malign hjärntumör i Interphone-studien som den italienska domstolen bedömde som mindre trovärdig och som finansierats till hälften av mobilindustrin.  Den svenska Interphoneforskaren och experten åt Strålsäkerhetsmyndigheten, FAS och Socialstyrelsen,  Maria Feychting vid KI, avfärdade de egna resultaten som visade ökad risk för tumör med argumentet att det inte var trovärdigt att någon skulle använt mobilen i mer än en timme liksom de hjärntumörfall som ingick i studien och som rapporterat över en timmas användning om dagen. Sannolikt har den italienska domstolen, till skillnad från Maria Feychting som bara funderade, kontrollerat om mannens uppgifter om användning stämde …..