Myndigheten har inte sett någon ökad sjukdomsfrekvens runt mobilmaster men har inte tittat

I en artikel i Göteborgsposten intervjuas Torsten Augustsson från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Augustsson är ingenjör med bakgrund från den världsledande mobilbasstationstillverkaren Ericsson vars framtid är beroende av att mobilmaster ”är ofarliga”.

Augustsson säger att strålningen från mobilmaster ”är väldigt låg”  samt att

”– Vi har haft elektromagnetiska fält kring oss sedan radiovågssändarna kom. Vi har inte kunnat se någon ökad sjukdomsfrekvens och det finns ingen anledning att misstänka att strålningen skulle vara farlig.”

Augustsson talar osanning och vilseleder. Han kunde lika gärna stå och säga efter World Trade Centers kollaps att han inte sett några skyskrapor  falla.

1. Strålningen är ”låg” enbart om du jämför med ett skyhögt värde, som det gränsvärde som gäller i Sverige och som utgår från industrins behov – inte skyddet av människors hälsa och miljön. Gränsvärdet skyddar enbart mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering och har således ingen som helst relevans för den långtidsexponering dygnet runt som är aktuell för grannar till mobilmaster. Gränsvärdet baseras på ett militärt paradigm från 50-talet och behovet av ett högt gränsvärde som tillät användning av radarsystem som sänder ut mikrovågor vid höga nivåer. Även  ränteockrare kan påstå att en ränta på 100% är låg – när den jämförs med en ränta på 500%.

2. Om SSM inte tittar utan blundar ser de inte någon ökad ohälsa. En hederlig och saklig beskrivning från Augustsson hade medgett att de inte tittat eller undersökt, men att det finns internationella resultat som visar hälsorisker. Det har inte gjorts någon uppföljning av rapporterad ohälsa kring mobilmaster i Sverige, trots att Ericsson (eller kanske tack vare att) är världens största tillverkare på sådana sändare.  SSM och Socialstyrelsen har bemött alla trovärdiga rapporter om svåra symtom med att de inte sett några belägg för att det skulle finnas ohälsa. Däremot har det gjorts undersökningar internationellt och majoriteten av dem har konstaterat att de som bor nära mobilmaster löper ökad risk för mikrovågssyndromet (sömnstörningar, yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, minnesstörningar, depressioner mm) samt cancer. En undersökning genomförd av tyska läkares om följt närboende i 18 månader konstaterade påverkan på ämnen kopplade till ADHD och depressioner.

3. Det finns gott om anledning att misstänka att strålningen från mobiltelefoni är skadlig inklusive den från mobilmaster. Just sådan strålning är cancerklassad klass 2B sedan 2011 baserat på undersökningar som visat att mobilanvändning, långt under den som är vanlig i dag, leder till ökad risk för hjärntumör. Det handlade om 1 timma om dagen i 4 år eller 30 minuter om dagen i tio år.

4. Enbart för att militären och radio/TV-bolag har sänt ut mikrovågsstrålning från radaranläggningar och master sedan många decennier innebär det inte att en explosionsartad ökning av sådan strålning i miljön inte är skadlig. Så sent som på 80-talet var vår exponering för mikrovågsstrålning minimal jämfört med i dag. Det har skett en gigantisk ökning av vår exponering vilket vem som helst kan räkna ut enbart genom att observera hur mobilsändarna i vår omgivning exploderat. Redan på 60-talet beskrevs att yrkesarbetare som exponerades för mikrovågor under längre tid led av samma symtombild som den som framkommer från vittnesmål runt mobilmaster och från de som kallas elöverkänsliga. Det beskrevs även tidigt att strålningen orsakade cancer. 1997 skrev den kände epidemiologen John Goldsmith att strålningen borde betecknas som cancerogen och att allmänhetens exponering borde minska. I stället har vår exponering tvärtom tillåtits explodera.

Se även Freiburger Appeal