Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och trådlös teknik. Samtidigt visar forskningen på allvarliga risker för människan och miljön. Många av de sjukdomar som kan triggas av strålningen ökar, bland annat cancer och psykisk ohälsa.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar antalet cancerfall[i] mer än någonsin tidigare. År 2011 fick 57 726 svenskar cancer. Aldrig tidigare har så många barn och unga haft sömnproblem. Den psykiska ohälsan bland unga har aldrig varit så omfattande.

Strålskyddsstiftelsen har bildats därför att det finns ett akut behov av korrekt information om riskerna, av stöd till skadade och skärpta regleringar av produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning.

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen.se[i] http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012december/alltflercancerdiagnoser