Internationella experter varnar för mobilstrålning i ny rapport

Experter varnar för mobilstrålningBeläggen för skador av mobilstrålning har ökat kraftigt de senaste fem åren. Gravida och barn är särskilda riskgrupper. Gränsvärdet och allmänhetens exponering måste sänkas kraftigt.

Ja, det är slutsatserna som dras av en omfattande sammanställning av de senaste årens forskning av 29 internationella experter i Bioinitiativgruppen som den 7 januari publicerade en ny rapport. De 29 experterna varav 7 är från Sverige, konstaterar att gällande gränsvärde som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering (förstås) är otillräckligt för att skydda mot långvarig exponering.

Rapporten konstaterar att gränsvärdet bör sänkas till 3 mikroW/m2 för exponering under längre tid från tex mobilmaster och trådlösa datanätverk (wifi). Det  är i linje med vad Strålskyddsstiftelsen och Salzburg Health Department rekommenderar.

Barn och gravida är särskilt känsliga. Forskning har visat att hjärnans känsliga utveckling kan skadas. Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör och strålningen bör därför klassas som cancerogen.

Den omfattande rapporten innehållande en massiv lista av belägg för skaderisker visar än en gång hur lite vi kan lita på myndigheterna och dras jäviga experter med bindningar till mobilindustrin som beläggen till trots hävdar att ”det inte finns någon särskild anledning att misstänka hälsorisker”.

Vem litar du på? De som är oberoende från företag  som omsätter hundratals miljarder årligen (Ericsson) och som hävdar att det som finns inte finns.

Eller litar du mer på experter som är oberoende från de som har allt att förlora på att hälsoriskerna medges?

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen

Tips: Uppkopplade barn – Faktabroschyr om hur trådlös teknik kan påverka barns hälsa