Barnens ökade psykiska ohälsa kan bero på mobilstrålning

Barn psykisk ohälsa mobilstrålningDe är ledsna, kan inte sova och har svårt att koncentrera sig i skola, skriver Svenska Dagbladet i dag med anledningen av statistik från Socialstyrelsen som visar att förskrivningen av läkemedel mot sömnproblem, koncentrationsproblem och depressioner exploderat i Sverige under de senaste fem åren.

Antalet barn och ungdomar som söker hjälp vid barn- och ungdomspsykiatrimottagningarna ökar också kraftigt de senaste åren. Den ökade förskrivningen kan alltså inte enbart förklaras med att läkarna blivit mer benägna att skriva ut piller.

Barn och ungdomar mår psykiskt dåligt i Sverige i dag.

”Vi måste fråga oss om vi ska ha ett samhälle där 10 procent av barnen kvalar in under diagnosen adhd eller om det också har att göra med hur vi organiserar vårt samhälle?”

Den frågan ställer Psykiater Anna Lundh i intervjun med SvD. Svaret är självfallet nej! Vi måste skydda barnen bättre. Vi måste utforska alla möjliga orsaker till att barn och unga mår så psykiskt dåligt i dag.

En mycket sannolik bov bakom den kraftiga ökningen är en miljöfaktor som exploderat parallellt med barnens ökade sömnproblem och psykiska ohälsa: mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin.

Mikrovågsstrålningen från exempelvis mobilmaster, trådlöst uppkopplade datorer och trådlösa datanätverk i takt med att mobiler, smartphones, surfplattor, trådlöst bredband används alltmer.

Sedan decennier har forskare beskrivit att mikrovågor kan orsaka sömnproblem, koncentrationsproblem, nedstämdhet, ångestattacker, ökad irritationsbenägenhet och stresskänsla. Effekterna har bekräftats av den senaste årens forskning:

  • möss som exponeras i fosterlivet får ADHD-symtom och försämrat minne som vuxna
  • barn som exponeras mycket under fostertiden får i ökad utsträckning beteendestörningar vid 7 års ålder
  • barn i närhet av mobilmast får sänkta halter av ett hormon i urin som även är sänkt hos barn med ADHD

Är det då så konstigt att barnen mår dåligt mitt i den exploderande trådlösa tekniken och mikrovågsstrålningen?

Läs mer om hur du kan skydda ditt barn och dina ungdomar på Strålskyddsstiftelsen samt i Uppkopplade barn