Att ta miljölarm på allvar räddar många liv

Europeiska Miljöbyrån EEA har släppt sin andra utgåva av Sena Läxor av tidiga milölarm (Late Lessons of early warnings). Ett mastodontarbete ligger bakom de 20 fallbeskrivningarna som omfattar allt från kvicksilverförgiftning, cigarrettrökning, bekämpningsmedel, kemikalier och mobilstrålning.

Slutsatsen är att många liv kan räddas om bara myndigheter och regeringar tar varningar från forskare på allvar och agerar i stället för att gå på industrins motargument om sämre ekonomisk utveckling och hotade arbetstillfällen. Skärpta regleringar bidrar i själva verket till att ge innovationer och ekonomin en skjuts förutom att det  förhindrar många onödiga tragiska dödsfall och ohälsa och därmed förknippade samhällskostnader.

Det lönar sig  att vara försiktig och omsorgsfull. Det är en läxa vi borde lära från historien.

Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör visar forskningen genomgående. Strålningen är därför cancerklassad av IARC. Ändå har detta inte lett till informationskampanjer och att tydliga varningar gått ut till allmänheten i synnerhet riktat till barnen och de unga.

Tobaksindustrins manipulation av forskning och deras köpta experter förhindrade  strängare regleringar av cigarettförsäljning och rökning. Många  liv förspilldes  i onödan kan man konstatera så här långt senare. Tobaksindustrin lyckades försena regleringar i decennier.  Ett halvt sekel efter de första larmen konstaterar ännu en i raden av undersökningar om rökningens många hälsokonsekvenser att rökning förkortar livet med tio år.

Vad vet vi om hur mycket kortare liv mobilanvändning, boende nära mobilmaster och trådlösa datanätverk i hem och i skolor leder till om några decennier?