Mobilstrålning är också hormonstörande och skadar barn

Miljöminister Lena Ek skriver i dag på Svenska Dagbladets debattsida att hon vill förbjuda bisfenol A. Orsaken är att ämnet i upprepad forskning visats påverka vår produktion av hormoner och kan skada hjärnans utveckling hos foster och barn. Ämnet har också kopplats till sämre spermier, dvs försämrad förmåga att få barn och cancer.

”Forskarna är rörande eniga om att barn är speciellt känsliga för det hormonstörande ämnet bisfenol A”, skriver Lena Ek och centerns miljöpolitiske talesperson Roger Tiefensee.

Samma konstaterande kan göras om mobilstrålning. Forskarna är rörande ense om att barn är speciellt känsliga för mobilstrålning. Deras hjärnor är mindre och de absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen man. De löper högre risk än vuxna för hjärntumör.

Men något sådant hörs inte från vare sig myndigheter och ledande politiker i Sverige. Här är det knäpptyst  trots att många länder rekommenderat särskild försiktighet när det gäller  barn och gravidas exponering för mobilstrålning.

Redan 2003 rekommenderade ryska expertmyndigheten att barn och ungdomar under 18 år samt gravida överhuvudtaget inte ska använda mobiltelefon på grund av deras särskilda känslighet. I Frankrike är det förbjudet att rikta reklam till barn under 14 och användning av mobil i skolan. Europarådet rekommenderade i resolution 1815 2011 att Sverige och de andra medlemsländerna skulle rikta informationskampanjer som varnade för barns särskilda utsatthet för mobilstrålningens hälsorisker. Trådlöst nätverk ska därför inte användas i skolan.

Anledningen är att mobilstrålning kan skada hjärnans utveckling . Forskning har visat att möss som exponeras som foster får sämre minne och ADHD-symtom som vuxna. Barns vars mammor använde mobilen mest under graviditeten har också mest beteendestörningar vid 7 års ålder. Mobilstrålning påverkar produktionen av välbefinnandesubstanser (dopamin, serotonin mm) samt hormoner (tillväxthormoner, könshormoner och melatonin – det viktiga sömnhormonet).

Vår ökade exponering för mobilstrålning kan därför på goda grunder misstänkas vara kopplat till den lavinartade ökningen av psykisk ohälsa och sömnproblem bland barn och ungdomar som vi läst om de senaste åren.

Mobilstrålning skadar spermier och kan ge skada DNA. Barnet kan därför ärva skador som pappan fått av mobilanvändning.  Mobilanvändande män har sämre spermier. Studie på studie har visat mobilstrålningens skadliga effekter på både möss och män.

Informera dig om riskerna på  Strålskyddsstiftelsens webbsida och läs broschyren Uppkopplade barn. Vänta inte på att regeringen sent ska vakna.

Här kan du hitta information om forskningen