Trådlös teknik kan skada barns hjärnor

Studie på studie har  visat samma sak under de senaste åren: mikrovågsstrålning från trådlös teknik, wifi trådlöst uppkopplade laptops, surfplattor och mobiltelefoner är skadligt för hjärnan.

Forskning under enbart det senaste året har visat att barn till mammor som använt mobilen under graviditeten löper ökade risker för beteendestörningar, huvudvärk och migrän. Möss som exponerats under fosterstadiet får försämrat minne och ADHD-symtom som fullvuxna. Hjärnan skadades under den känsliga fosterutvecklingen.

Det finns också upprepade resultat som samstämmigt visar att strålningen kan orsaka psykisk ohälsa. De mobilanvändande barn och ungdomar som använder mobilen mest har sämre psykisk hälsa och mer sömnproblem.  Strålningen kan påverka de ämnen, bland annat dopamin och melatonin. som har betydelse för vårt välbefinnande och sömn. Strålningen leder till koncentrations- och inlärningsproblem, vilket gör att trådlös teknik motverkar bättre resultat i skolan. Trots det efterlyser centerledaren Annie Lööf  i dag på Svenska Dagbladets debattsida mer IT i skolan ”som svar på skolans problem” – men forskningen och erfarenheter visar att det snarast blir tvärtom.

Annie Lööf och Ulrika Carlsson: Lyssna på de barn och lärare som vittnar om att trådlös teknik (mer IT) i skolan är ett problem både för hälsa och inlärning. Läs Strålskyddsstiftelsen broschyr Uppkopplade barn. Sätt er in i konsekvenserna för barnen och lärandet –  innan ni utan kunskap om kända risker förordar mer mikrovågsstrålning i skolorna.

IT bör användas säkert: uppkopplat med sladd till fasta nätverk. Avstånd bör hållas till skärm och dator som inte bör hållas direkt mot kroppen exempelvis i knät. Prioritera fast telefon och använd endast mobilen för brådskande korta samtal.