Är de bara okunniga eller ljuger de på SSM?

I en artikel i Aftonbladet i går intervjuades jag om den stora danska undersökning som rapporterat att de barn som exponerats mest om foster för mammans mobil och även använde mobil själva vid 7 års ålder hade ökad förekomst av huvudvärk och migrän, jämfört med barn som inte exponerats.

Torsten Augustsson, civilingenjör, tidigare vid Ericsson, nu i tjänst på Strålsäkerhetsmyndigheten, intervjuas också. Han påstår att det är osannolikt att barn skulle få huvudvärk av mobilens strålning:

– Det handlar om såpass låg exponering att det är osannolikt att den skulle kunna ge sådana symtom.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det i dag inte finns något vetenskapligt stöd för att mobilstrålning faktiskt är skadligt, men råder samtidigt folk av försiktighetsskäl att minska exponeringen.

–  Det är bara en studie, även om den är stor, säger Torsten Augustsson.

Frågan är: Är Augustsson bara inkompetent eller ljuger han medvetet?

1. Studie på studie har visat samband mellan mobilstrålning/mobilanvändning och huvudvärk. Det är inte ”bara en studie”, det är inte heller ”osannolikt” att den skulle ge sådana symtom. Se Strålskyddsstiftelsens faktasida

2. Det finns massivt och häpnadsväckande vetenskapligt stöd för hälsorisker. Se exempelvis här eller senaste forskningsammanställningen från 29 världsledande experter Bioiniatitivrapporten

Där konstateras bland annat att riskerna är särskilt höga för foster och små barn.

Självfallet kan en myndighet eller dess företrädare inte ”anse” att det som bevisligen finns inte finns (att det inte skulle finnas vetenskapligt stöd när det i själva verket finns hundratals, ja över tusen rapporter som visar skadliga effekter). Det strider mot uppdraget för alla i offentlig tjänst om att att iaktta ”saklighet och opartiskhet” enligt regeringsformen.

Det är av den här anledningen vi startade Strålskyddsstiftelsen.

Människor måste få korrekt information om riskerna. Myndigheterna har allt för länge fört allt för många bakom ljuset och svikit allt för många som skadats svårt.

Man skulle kunna säga att vi har de myndigheter vi förtjänar. Vi anser att människor i Sverige måste ha rätt till  myndigheter vars arbete genomsyras av hög kunskapsnivå (koll på läget),  hög etik och omtanke om alla människor inklusive de svagare i samhället (barn, ofödda foster, sjuka och de som är extra känsliga). Det vill säga motsatsen till  SSM.