Strålsäkerhetsmyndigheten vill bara lyssna på jäviga experter

SSM har i dag släppt en ny rapport om risker med elektromagnetiska fält och mobilstrålning, vilket rapporterats av bland annat SVT, Ny Teknik och IDG. samt SR. Som förväntat, med tanke på de personer som skrivit rapporten,  avfärdas i stort sett alla de risker som forskningen allt mer dokumenterat de senaste åren och som den internationella expertrapporten Bioinitiativ konstaterade så sent som i januari. Strålskyddsstiftelsens  pressmeddelande.

Under ett helt decennium har SSM nonchalerat jäv och i stort sett endast anlitat experter med klara kopplingar till mobilindustrin. Främst genom finansiering till forskning och medlemskap i den industrivänliga organisationen ICNIRP som sätter gränsvärden som industrin värnar om eftersom de är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för såväl vapen- som telekomindustrin.

Frågan allmänheten och beslutsfattare borde ställa sig är: varför ska vi lita på experter som får betalt av industrin och som lättvindigt avfärdar alla de risker som setts i forskningen, precis som tobaksindustrins experter en gång avfärdade risker med rökning, asbestindustrin avfärdade risker med asbest och läkemedelsindustrins experter avfärdat risker med läkemedel?

Frågan som SSM måste svara på är: Om det slutligen visar sig att Bioinitativgruppen och många av alla de andra oberoende experterna har rätt i att det finns allvarliga hälsorisker och vi till exempel får en epidemiliknande ökning av antalet fall av aggressiva tumörer i huvudområdet, vilket man kan skönja en antydan till i Danmark – har ni något ansvar för att ha ignorerat varningssignalerna som tjöt så det ekade?