Ökande strålning bakom ökad stress och psykisk ohälsa

Försäkringskassan meddelar att psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär fortsätter att öka i Sverige, berättar Ekot.

Ökningen sammanfaller med den dramatiska ökningen av vår exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik: ökat mobilanvändande, wifi, allt fler mobilmaster (4G, 3G mm) militär verksamhet (radar), elmätare och andra applikationer som använder sig av mikrovågor.

Det är känt och beskrivet alltsedan 1960- och 1970-talet att mikrovågor stressar oss såväl som alla levande varelser. Det är känt att strålningen ökar risken för nedstämdhet, oro, ångest, självmordbenägenhet, koncentrationsproblem, försämrat minne, orsakar huvudvärk och sömnproblem. Strålningen påverkar hjärnans produktion av de ämnen som är viktiga för vår psykiska hälsa, bland annat melatonin, dopamin och serotonin. Den orsakar hjärnstress och stressat hjärta.

Du kan läsa mer om detta på Strålskyddsstiftelsen.

Det är bara att förvänta sig att allt fler blir sjuka av stressrelaterad psykisk ohälsa när mikrovågsstrålningen ökar som den gör. Vi kan utöver psykisk ohälsa förvänta oss en kraftig ökning av cancer och degenerativa sjukdomar eftersom strålningen främjar cancertillväxt, försämrar vårt immunförsvar och skadar hjärnceller.