Chemtrails: USA:s militärflyg spred giftmoln redan 1998

Den 24 till 30 augusti överflögs Stockholmsområdet av plan som lade ut långsmala moln efter sig som därefter spred ut sig och bildade ett tjockt distäcke över hela himlen. De långsmala molnen höll sig däremot borta söndagen den 25 augusti då himlen fick behålla sin klarblå färg. Under dagarna före Obamas besök spreds återigen de långsmala molnen ut över Stockholm.

lågt flygande chemtraiils Mälaren kors 24082013

Luftfartsverket hävdar att det rör sig om vanliga kondensstrimmor som syns på denna bild, taget  på morgonen den 24 augusti. På frågan om varför ”kondensstrimmor” uppträdde den 24 och den 26 men inte den 25:e, under de tre dagarna, ger Greger Filipsson som arbetar med operativa frågor följande svar:

– Det som kan skilja/skiljer är luftens sammansättning av vatten och iskristaller d v s temperaturen i luften. Det är temperaturen i luften som avgör var, hur mycket som blir till kondensationsstrimmor och det varierar från dag till dag och beroende på vilken lufttyp som existerar.

Problemet är att SMHI:s data över luftfuktighet och temperaturer visar i stort sett identiska väderförhållanden den 24, 25 och 26 augusti. Det var torrt mitt på dagen. Det var även högst luftfuktighet på morgonen den 25:e, den dag då inga ”kondensstrimmor” uppstod. Dessutom verkar ”kondensstrimmorna” i flera fall uppstå vid en alldeles för låg höjd för att de ska vara möjliga att uppstå. Här ses ett chemtrailplan som flyger på betydligt lägre höjd än ett plan som ger ifrån sig en vanlig kondensstrimma.chemtrails kontra kondensslinga (bilden hämtad från You Tube

Kondensstrimmor uppträder enligt Nationalencyklopediens utgåva 1993 vid 7-12 km flyghöjd.  Planen verkar flyga på en betydligt lägre höjd.

Den amerikanske journalisten William Thomas beskrev i en artikel 2001[1], efter att ha gjort research i tre år, att US Air Forceflyg sedan flera år spridit ut dessa chemtrails i USA och Kanada. Ofta sågs de sprida långa kors i luften som abrupt verkade kunna sättas på eller av med en knapptryckning.

Susan Smart, en trebarnsmamma från Gibsons i USA observerade också att dessa långsmala moln uppträdde då det enligt fysiska lagar inte ska kunna uppstå 2001. Hon noterade också att människor fick olika sjukdomar som sammanföll med att flyg spred ut chemtrails, liknande de som spreds ut i Stockholmsområdet i slutet av augusti 2013.

Hennes man drabbades av astmaanfall, de tre barnen hostade och var snuviga. Själv fick hon stel nacke, huvudvärk och ringande öron.  Smart kontaktade flygledningen som inte kunde bekräfta att den intensiva flygtrafiken över området ens förekommit. Och ännu märkligare var att officiella väderdata visade att luftfuktigheten var hälften så hög som krävs för att kondensstrimmor ska bildas: 30% mot över 70% som krävs. Smart frågade Kanadas transportmyndighet hur kondensstrimmor kan bildas under förhållanden då de inte kan bildas? Svaret blev att enda sättet är att sprida ut små partiklar i luften…

Våren 1998 utsattes området Espanola i Ontario, Kanada under flera månader för intensiv överflygning av US Air Forceplan som spred ut samma karakteristiska onaturliga långsmala moln vilka ofta las ut i form av långsmala kors. De började och slutade abrupt vilket tydde på att molnstrimmorna var anlagda. Mätningar av regnvatten visade extremt förhöjda halter av aluminium. Espanolaborna fick akuta astmaattacker, svår huvudvärk, ledvärk och influensasymtom.

I december 2000 ska den operativa chefen vid Victoria International Airport ha medgett att de märkliga långsmala vita kryssen på himlen var från militära övningar.

Thomas beskriver vidare i en senare artikel att två forskare vid en av US Air Forces flygbaser år 2002 berättade att de var involverade i två olika program som sprider ut chemtrails: ett som sprider aluminiumoxid i atmosfären för att reflektera inkommande solljus och påverka vädret. Det andra sprider ut barium och strontium för att förbättra och förlänga trådlös kommunikation och radarövervakning. Barium kan användas för att skapa molnspeglar som medger förbättrad trådlös kommunikation och till att radar kan ”se över horisonten” (OTH-radar) och 3-dimensionella bilder kan fås. De bekräftade också att i kombination med HAARP-anläggningar kan de användas för att påverka jetströmmar och vädret.[2]

Partiklarna som nu verkar sprutas ut över alla NATO-länder är känt mycket giftiga för människor och för miljön. Verksamheten skadar även det viktiga ozonskiktet.

I Louisiana år 2008 uppmättes 6 gånger högre halter av barium (6,8 ppm) än EPA:s gränsvärde för giftighet. År 2010 uppmättes i Arizona halter av aluminium- och bariumpartiklar i luft som var 16 respektive 5 gånger högre än de nivåer som är tillåtna. Omfattande fiskdöd i Kaliforninen misstänks ha samband med kraftigt förhöjda halter av barium och aluminium. I Mt Shasta i Kalifornien har EPA mätt upp halter av aluminium i snö som är 61 gånger högre än det som anses hälsofarligt i dricksvatten.

Kraftigt förhöjda halter av aluminium och barium har uppmätts i regnvatten över stora delar av Världen, inklusive Europa och Norden efter intensiv sprayning med chemtrails. Bland annat har 720 mikrogram barium/liter uppmätts i regnvatten i Norge.

Vem bär ansvaret för  planläggningen av denna extremt miljöfarliga och vansinniga verksamhet som hotar såväl klimat och vår överlevnad? Alla spår leder till  USA:s försvarsdepartement och militära industri. Det patent som 1994 beskrev en metod för att sprida ut aluminium och andra reflektiva partiklar i atmosfären ägs i dag av en av USA:s största leverantörer till det amerikanska försvaret: Raytheon. År 1996 beskrevs i en US Air Force-rapport framtidsvisionen att USA år 2025 skulle ”äga vädret”.[3] En av de viktiga komponenterna i visionen var manipulation och upphettning av jonosfären med starka elektromagnetiska strålar eller med injektion av kemikalier (läs barium) så att konstgjorda ”speglar” bildades (Artificial Ionispheric Mirrors, AIM) för mikrovågor. Man kunde då med radar se över horisonten och fånga upp fiendens kommunikation. Tekniken beskrevs även i en AirForce-rapport 1993 med titeln “Controlled Atmospheric Breakdown”[4]

”AIM-konceptet använder en markbaserad sändare för att skapa lokaliserade fläckar av “speglar” i atmosfären vilka kan användas som reflektorer för radarsignaler för bevakning över horisonten”.

Hösten 2001, bara några veckor efter den 11 september, lämnade den amerikanske kongressledamoten Kucinich in en motion om ett förbud för den amerikanska militärens och försvarsdepartementets sedan flera år påbörjade verksamhet och vansinniga planer på att skada ekosystem, atmosfären och sprida ut chemtrails. Motionen HR 2977 kallad ”Space Preservation Act”. uppmanade dåvarande president George Bush att förbjuda rymdbaserade vapen, inklusive ”exotiska vapen”. Exotiska vapen inkluderar ”chemtrails” och vapen avsedda att skada atmosfären eller jonosfären, naturliga ekosystem, vädret eller klimatet i syfte att skada en population eller en region. Det amerikanska försvarsdepartementet DOD motsatte sig motionen som avvisades våren 2002.

Spåren leder även till NATO: Exempelvis observerades chemtrails i Kroatien för första gången dagen efter att landet gick med i NATO. Den belgiska miljöorganisationen Belfort Group lät i maj 2010 publicera en rapport, Case Orange,[5] som bland annat konstaterade att utspridningen av konstgjorda moln är en realitet som har en förödande effekt på ekosystemet. Man konstaterar också att eftersom patenten på chemtrailstekniken ägs av USA:s ledande militärindustri, Raytheon, samt av USA:s försvarsdepartement är det uppenbart att den pågående manipuleringen av atmosfären, jonosfären och vädret planlagts och dirigeras av USA.

Kartor över spridningsscheman över Europa, vilka fanns tillgängliga på Southern California Authority:s webbplats mellan 2008 och 2010 har lämnats ut av meteorologen vid Ontario Weather Service, Kevin Martin. Dessa kartor  kallade ”Chemtrail alert” bevisar att chemtrails planerat och koordinerat sedan flera år har spritts ut över hela Europa.spridningsschema Europa Orange report sid 61

Dessa omfattande sprayningsprogram kan endast  pågå i Europa om ledande regeringsföreträdare och topptjänstemän vid ansvariga myndigheter gett sitt godkännande enligt rapporten. Organisationen säger sig ha säkrat kopior av omfattande beställningar av barium under senare år som gjorts av europeiska försvarsdepartement.

Även i youtube-videon Ditt livs viktigaste information del 2 visas med hjälp av  sattellitbilder att omfattande besprutning skett över södra Sverige (cirka 39 minuter in).

Enbart en smula sunt förnuft säger att verksamheten är extremt farlig även för vår överlevnad. Det borde betecknas som brott mot mänskligheten att i hemlighet och bortom demokratisk förankring ägna sig åt en verksamhet som bryter ner atmosfären, skadar ozonskiktet, sannolikt bidrar till växthuseffekten samt sprider ut känt giftiga och hälsovådliga ämnen i luften över hela befolkningar.

Vad ska vi äta när marken blivit giftig och omöjlig att odla på, när insekter och bin dött? Vad ska vi dricka när vattnet blivit förgiftat? Vad ska vi andas när luften blivit omöjlig att andas? päronträd gren svart 20130830 gif

Har såväl regeringen under Göran Persson och därefter Fredrik Reinfeldt i hemlighet gett klartecken till att via flygplan och i stor omfattning sprida ut mycket skadliga tungmetaller och kemikalier via flygplan? Har de blivit alldeles galna?

Här finns protestlista mot chemtrails att underteckna


[1] Thomas, W: Chemtrails – US Military Continues to Spray Chemical-Laden Skytrails; 2001 Nexus Magazine

[2] Thomas, W: Chemtrails, wireless and you; 2013 Feb.

[3] US Air Force: Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025

[4] Controlled Atmospheric Breakdown: Applications and Research Opportunities; Phillips Lab. Air Force Materiel Command, May 1993

 

[5] Belfort Group: Case Orange; 10 juni 2010