Chemtrails eller ”Geoengineering” förstör ozonskiktet

I fredags avslutades FN:s klimatkonferens i Stockholm. Forskarna är nu överens om att det pågår en accelererande uppvärmning av vårt klimat.

Månaden före konferensen hade Stockholmsområdet besprutats intensivt med chemtrails, giftmoln som enligt omfattande mätningar visats innehålla giftiga metaller, främst aluminium, barium och strontium. Klimatpåverkan av dessa miljövidriga aktiviteter som bedrivits  utan demokratisk förankring och bortom insyn av bland annat  US Air Force sedan minst 15 år enligt den grävande journalisten William Thomas, togs inte upp på konferensen.chemtrailplan lägger kors Samtliga bilder är tagna utanför Stockholm under slutet av augusti inledningen av september 2013.

På miljödepartementet hänvisas frågor och chemtrails till en person som helst vill vara anonym eftersom  denne fått ta emot många samtal från upprörda och arga medborgare. Han hävdar att han gjort en grundlig utredning av frågan genom att tala med  flera andra personer från olika instanser som han inte  vill namnge. Orsak: frågans känslighet. När jag ber om att åtminstone få veta vilka organisationer eller myndigheter dessa personer verkar vid  får jag inte ens svar på det. Så känslig verkar frågan vara.

Ofta lades långsmala kors ut, precis som US Air Force gjorde i slutet av 1990-talet i USA (se tidigare inlägg).kors med dis 03092013

Mot sena eftermiddagen hade dessa chemtrails, brett ut sig till ett disigt täcke som täckte hela himlen och som också gav upphov till onormala färgreflexer.ljusrelfexer i moln x 2

De skador jag kunde observera på naturen var omedelbara och dramatiska.päronträd gren svart 20130830 gifsvarta vildnypon

Svartnande blad på ett päronträd som sedan dog efter en vecka. Vildnypon som blev svarta.

dött körsbärsträd 5 september 2013 3Flera vildnyponbuskar dog på kort tid  liksom många körsbärsträd.

’Luften kändes förgiftad och flera jag känner  drabbades av luftvägsbesvär, ont i lungorna och hosta samt influensaliknande symtom. Detta har beskrivits som en effekt av sådana giftbesprutningar som US Air Force bedrev i slutet av 1990-talet (se tidigare inlägg på denna blogg). Barium är känt för att kunna orsaka lungproblem då det inandas. På denna länk redovisas en mätning som visade förhöjda halter av barium i regnvatten efter besprutning med chemtrails..

Som om det inte räckte med att dessa chemtrails förgiftar oss. Dessa ämnen som sprutas ut i atmosfären förstör även vårt livsviktiga ozonskikt som skyddar oss mot skadlig strålning från solen. Dane Wigington, utbildad inom meteorologi och som arbetat kunnigt och initierat med sajten geoengineeringwatch.com har gjort UV-mätnignar i Kalifornien som visar att UVB som är den mer skadliga formen av UV-strålning har ökat kraftigt åtminstone i norra Kaliforninen. Dessutom uppmättes signifikanta nivåer av UVC. Han skriver

Current testing reveals that almost 70% of incoming UV radiation is currently in the UVB and UVC range. (Not 5% or less, as we are being told by all major agencies and their media mouthpieces). This translates into nearly a 1,400% increase in UVB as a percentage of total UV.

Detta är förstås synnerligen allvarligt och ett tecken på att ozonskiktet håller på att förstöras.

Det finns ett berg av belägg för att utsläpp av partiklar i atmosfären som reflekterar solljuset liksom chemtrails-partiklarna, förstör oxonskiktet.  skriver Wigington.Partiklarna leder bland annat till en snabb nedkylning av stratosfären och bildande av stora ismoln vilka i sin tur drar till sig och koncentrerar ozonförstörande kemikalier.

I en ny artikel skriver också den grävande journalisten och författaren till boken Chemtrails confirmed, om hur chemtrailsutsläppen i atmosfären förstör ozonskiktet: konstanta utsläpp under 15 år från chemtrails eller geoengineering kommer att förstöra upp till 3/4-delar av ozonskiktet, enligt National Centrer for Atmospheric Research, Boulder, Colorado.

Thomas påpekar också att det i dag är omöjligt att separera effekter av koldioxidutsläpp och andra mänskliga aktiviteter som diskuterades exempelvis under den nyligen avslutade FN-konferensen, från de medvetna manipulationerna av klimatet via chemtrails eller geoengineering:

”Geoengineering skapar en ny och farlig synergi med global uppvärmning som på ett oförutsägbart sätt förstärker den ökande och dramatiska uppvärmningen…det är omöjligt att förstå ”klimatförändringarna” utan att bekata åtminstone 15 år av aktiv ”Solar Radiation Management” bedrivet av US Air Force, ”Weather Force Specialists” och olika ledningar i Vita Huset”

Fler bilder tagna under de intensiva besprutningarna av luften runt Stockholmmötande chemtrailpalns under chemtraildis 03092013chemtrails på eller avkorsande chemtrails 03092013 chemtrails kors gif chemtrailsplan möts under chemtrailsdis