WHO: Luftföroreningar orsakar cancer hos människa.

Chemtrails little town France October 4 2013

I dag offentliggjorde WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC sin nya bedömning av luftföroreningars cancereffekt. Slutsatsen blev att luftföroreningar, små partiklar i luften som vi inandas, orsakar lungcancer hos människor. Det finns även belägg för att luftföroreningar orsakar cancer i urinblåsan. Sedan tidigare är det känt att luftföroreningar orsakar hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar.

Luftföroreningar är en  ledande orsak bakom miljörelaterad cancer. Luftföroreningar hamnar nu i värsta cancerklassen, klass 1, cancerogen för människor enligt IARC.s klassificering.

Enligt IARC orsakade luftföroreningar 223000 dödsfall i lungcancer år 2010.

IARC.s direktör Christopher Wild säger att IARC:s beslut och klassificeringen sänder en viktig signal till det internationella samfundet:

– Vidta åtgärder utan dröjsmål för att minska luftföroreningarna. Det finns effektiva sätt att göra det.

korsande chemtrails under chemtrailsdis

Ett av de mest effektiva och akuta åtgärderna för att minska cancerogena luftburna partiklar i vår miljö är ett omedelbart förbud för att via flygplan bespruta atmosfären med giftmoln ( chemtrails). kors med dis 03092013

Denna verksamhet har aldrig godkänts i demokratisk ordning, aldrig miljöprövats och skulle aldrig passera en miljöprövning. Den kan betrakta som kriminell och grovt miljöbrott. Den kan härmed också betraktas som massmord i och med att det är klarlagt att luftburna partiklar orsakar lungcancer hos människor. Lungcancer har hög dödlighet.